BRANIŞTE (господарское поместье) | Muzeul din inima mea |

BRANIŞTE (господарское поместье)BRANIŞTE (господарское поместье) – a avut mai multe semnificaţii: 1. loc (pădure, apă, livadă) rezervat vânatului, creşterii animalelor, pescuitului, strânsului fânului; 2. dare asupra crâşmelor şi breslelor[1]. Alte surse confirmă că branişte sunt pădurile rezervate boierilor, mănăstirilor şi domnului pentru vânat[2] sau pentru creşterea animalelor (scutării) (de la cuvântul slavon „скот” – vită)[3]. Erau branişti domneşti, mănăstireşti, boiereşti şi branişti în interiorul obştii săteşti.
In izvoarele basarabene braniştea semnifică o dare pe care ţăranii urmau s-o îndeplinească în folosul domniei: strânsul şi transportatul fânului de pe pământurile domneşti[4].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 56.
[2] V.Costăchel, P.Panaitescu, A.Cazacu. Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII). – Bucureşti, 1957, p. 27.
[3] Despre „scutăria” de pe Valea Răutului a se vedea mai detaliat: Angela Popovici. Istoria unor sate din Valea Răutului (sec. XVI-XVIII). – În: Revista de istorie a Moldovei. – Chişinău, 1995, nr. 2, p. 57-62.
[4] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 341, f. 1-1 verso.