ARNĂUT (арнаут) | Muzeul din inima mea |

ARNĂUT (арнаут)ARNĂUT (арнаут) – la început, albanezul lefegiu din garda domnească ori suita boierilor. Deoarece mai târziu aceşti lefegii au fost recrutaţi şi din alte neamuri (greci, bulgari, sârbi, muntenegreni), termenul şi-a pierdut sensul etnic de albanez, păstrându-l numai pe acela de mercenar în garda domnului, în potere sau în suita boierilor. Termenul este utilizat şi pentru denumirea voluntarilor din Principatele Române, încadraţi în armatele ruse sau austriece în timpul războaielor din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea – începutul sec. la XIX-lea purtate cu Imperiul Otoman. Arnăuţii constituiau armata neregulată uşoară, formată din rândurile locuitorilor Bulgariei, Serbiei, Moldovei şi Ţării Româneşti. Spre deosebire de voluntari, care nu erau remuneraţi bănește, arnăuţii primeau o soldă bănească[1].
În cazul Basarabiei – servitor înarmat în suita boierilor, angajat pentru paza personală[2]. În alt caz, arnăuţii sunt cunoscuţi în Basarabia ca o categorie etnică de persoane transferate în 1810 din satul bulgăresc Devi, din apropierea Varnei, în număr de 300 de familii de albanezi împreună cu alţi colonişti transdanubieni şi localizaţi în satele din Bugeac – Ciumai, Vulcăneşti şi Karakurt. Cercetătorul V.Zelen-ciuk constată că majoritatea albanezilor din sudul Basarabiei s-a aşezat cu traiul în satul Karakurt, unde până la sfârşitul sec. al XIX-lea şi-au păstrat limba şi cultura[3].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 25-26.
[2] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 569, f. 12.
[3] В.С. Зеленчук. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. – Кишинев, 1979, c. 228-229.