CRUCE (cruce răsura) (крюча/крюсерасура) | Muzeul din inima mea |

CRUCE (cruce răsura) (крюча/крюсерасура)CRUCE (cruce răsura) (крюча/крюсерасура) – grup fiscal, sistem de aşezare şi percepere a impozitului (bir, dajdie, dare), bazat pe principiul răspunderii colective, ca şi cisla, de care se deosebea prin aria mai restrânsă. Mai mulţi contribuabili erau impuşi la o sumă globală, de a cărei plată răspundeau solidar. Sistemul a fost practicat atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească şi s-a extins şi la alte categorii de obligaţii decât cele strict fiscale[1].
Alte surse denotă că crucea a fost introdusă în Moldova de Alexandru Callimachi (aprilie 1795 – martie 1799), prin legea din 30 aprilie 1796 şi pentru locuitorii care îndeplineau desetina[2].
În Basarabia termenul cruce (крюча) este întâlnit la încasarea goştinei – darea asupra oilor şi caprelor. La 10 aprilie 1820, Departamentul economico-financiar al Guvernului Regional îi scria rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei A.N. Bahmetev că guvernul a decis ca pentru fiecare oaie sau capră să fie încasate câte 15 aspri, iar de la fiecare proprietar câte 4 parale – aşa-numita cruce[3]. În explicaţia dată la acest subiect autorităţile regionale scriau că de plata goştinii au fost scutiţi şi sunt scutiţi în continuare, în baza actelor eliberate de guvernul moldovenesc, doar clerul, dvorenii şi acele persoane care dispun de hrisoave domneşti sau alte documente, eliberate de autorităţile moldoveneşti până la 1 aprilie 1812, celelalte categorii sociale sunt obligate să plătească şi plătesc anual nu doar pentru fiecare oaie şi capră, dar şi pentru fiecare mieluţ şi ieduţ tânăr câte 13 aspri. În plus, fiecare proprietar care achită goştina, mai plăteşte anual, conform obiceiului vechi moldovenesc, personal pentru sine şi taxa numită cruce răsura (крюсерасура), care constituie 4 parale[4].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 129.
[2] ANRM, F. 3, inv.1, d. 110, f. 35; d. 450, f. 2-6 verso.
[3] ANRM, F. 3, inv.1, d. 110, f. 24.
[4] Ibidem, d. 110, f. 24-24 verso.