HRISOVULIT (хрисовулит) | Muzeul din inima mea |

HRISOVULIT (хрисовулит)HRISOVULIT (хрисовулит) – categorie fiscală în care intrau locuitorii ce-şi plăteau dările potrivit prevederilor unui hrisov domnesc, nu cu satul sau oraşul unde rezidau: băjenarii hrisovuliţi, negustorii hrisovuliţi, jidovii hrisovuliţi etc.[1]
În Basarabia, hrisovuliţi erau consideraţi negustorii care au primit de la Divanul Domnesc un hrisov (patent) ce le acorda dreptul de a deţine în arendă pământ, de a se ocupa cu comerţul interior şi exterior, pentru transportarea mărfurilor plătind din costul acestora în punctele vamale câte 4 lei din 100, iar pentru comercializarea lor în prăvălii în oraşe şi târguri – câte 2 lei, alteori şi mai mult. În categoria negustorilor hrisovuliţi puteau intra reprezentanţi ai tuturor stărilor sociale, cu dreptul de a transmite hrisovul prin moştenire copiilor. În această categorie întâlnim şi unii meşteşugari, care plătesc dări din meşteşugul pe care îl deţin. Negustorii hrisovuliţi erau de diferite etnii – moldoveni, armeni, bulgari, greci şi credincioşi de rit vechi ruşi[2].
Numărul lor însă nu era mare. Conform datelor prezentate Comitetului Provizoriu al Basarabiei la 5 noiembrie 1816 de ispravnicul de Ismail, la cererea acestui Comitet, în localitatea Reni (Tomarova) erau înregistrate 15 case (15 gospodării în care erau înscrise 10 persoane de sex masculin şi 25 persoane de sex feminin) ce aparţineau negustorilor greci, inclusiv: 11 negustori care se ocupau temporar cu comerţul şi 4 erau negustori hrisovuliţi[3].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 226.
[2] AIMSR, F. 438, d. 536, f. 18 verso, 64 verso.
[3] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. II, f. 307 verso-308.