GUVERNATOR CIVIL (гражданский губернатор) | Muzeul din inima mea |

GUVERNATOR CIVIL (гражданский губернатор)GUVERNATOR CIVIL (гражданский губернатор) – pentru administrarea provinciei, Administraţia imperială instituie în Basarabia postul de guvernator civil, numindu-l în acest post, la 23 iulie 1812, pe boierul moldovean Scarlat Sturdza, trecut în serviciul Rusiei. Conducându-se de Regulamentul de la 23 iulie 1812, pus la dispoziţie de P.V. Ciceagov, comandantul-şef al armatei ruse de la Dunăre, căruia împăratul Rusiei îi acordase împuterniciri largi, Scarlat Sturdza a dirijat toate activităţile administraţiei interne a provinciei şi a înfiinţat diferite instituţii administrative.

În exercitarea funcţiilor Scarlat Sturdza era ajutat de Cancelaria guvernatorului civil, instituită la 4 decembrie 1812. În calitate de şef al Cancelariei a fost numit funcţionarul Piotr Somov, iar în funcţie de secretar – Aleksei Iuşnevski[1]. Guvernatorul civil selecta şi numea consilierii în Cancelaria administraţiei civile şi funcţionarii în Cancelaria regională; semna actele emise de Cancelarie şi aplica pe ele ştampila cu imaginea blazonului său; numea ispravnici în ţinuturi din rândurile boierilor moldoveni care au depus jurământ de credinţă Rusiei sau din rândurile nobililor sau ofiţerilor ruşi; acorda cetăţenie rusă persoanelor care erau încadrate în activităţi economice, ştiinţifice şi culturale, dispuneau de capitaluri băneşti, de avere mobiliară sau imobiliară, prin depunerea jurământului de credinţă Rusiei; elibera paşapoarte de călătorie, certificate comerciale şi alte documente[2].

După demiterea lui Scarlat Sturdza, la 17 iunie 1813, funcţia de guvernator civil, cu statut de interimar, este exercitată, potrivit decretului din 17 iunie 1813, de I.M. Hartingh, înrudit cu Scarlat Sturdza, iar după demiterea acestuia (ianuarie 1816), guvernator civil al Basarabiei este numit grecul I.H. Kalagheorghe, guvernatorul civil al guberniei Ekaterinoslav[3].

Regulamentul privind administrarea Basarabiei din 29 aprilie 1818 stipula prerogativele guvernatorului civil al Basarabiei. El se supunea nemijlocit guvernatorului general militar din Podolia, iar prerogativele lui erau stipulate într-un regulament special şi de legislaţia rusă cu referire la funcţiile guvernatorului civil[4].

Un anumit rol în administrarea Basarabiei le-a revenit şi guvernatorilor civili interimari. Unii din ei sunt mai puţini cunoscuţi, din cauza perioadei mai scurte de guvernare. Spre exemplu, la 17 ianuarie 1825 Consiliul Suprem al Basarabiei confirmă raportul guvernatorului civil interimar, funcţionarului de clasa a V-a Curic, privind dispoziţia guvernatorului general al Novorosiei şi rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei M.S. Voronţov, ca, începând cu 5 ianuarie 1825, funcţia de guvernator civil interimar să fie suplinită de Vighel[5]. Ulterior, la 6 august 1826 Vighel este numit în funcţie de şef al Administraţiei Speciale a oraşului Kerci-Enikale, iar în funcţia de viceguvernator al Basarabiei este numit viceguvernatorul guberniei Herson Firsov, cu acordarea titlului de funcţionar de clasa a VI-a[6].

În perioada 1828-1874 guvernatorul se supunea guvernatorului general al Novorosiei, iar din anul 1874 – Ministerului de Interne.

Persoanele care au suplinit funcţia de guvernator civil al Basara­biei sunt indicate în Tabelul 6.

Tabelul 6


Guvernatorii civili ai Basarabiei*


1.
S.Sturdza
1812-1813
14.
Prajevski
1828
2.
I.M. Hartingh
1813-1816
15.
Golubţov**
1829
3.
Kalagheorghe
1816-1817
16.
Sorokunski
1829-1833
4.
Catacazi
1817-1825
17.
Climşa**
1833
5.
Vighel**
1825-1826
18.
Averin
1833-1834
6.
Arseniev**
1826
19.
Fiodorov
1834-1854
7.
Firsov**
1826
20.
Naşceokin**
1854
8.
Timkovski
1826-1827
21.
Ilinski
1854-1858
9.
Firsov
1827-1828
22.
F. de Verrayon
1858-1863
10.
Turghenev
1828
23.
Velio**
1863
11.
Kurik**
1828
24.
Antonovici
1863-1867
12.
Dunaev**
1828
25.
Gangardt
1867-1871
13.
Golubţov**
1828-1829
26.
Şebeko
1871-1879

 

* Valentin Tomuleţ. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828). – Chişinău, 2007, Vol. II, p. 318.
** În funcţie de guvernator civil interimar al Basarabiei.

Funcţia de guvernator a fost suspendată în anul 1917.


[1] Ibidem, F. 5, inv. 3, d. 2, f. 16.
[2] ANRM, F. 1, inv. 1, d. 3995, f. 11-14; inv. 3, d. 2, f. 16; F. 2, inv. 1, d. 10, f. 391-391 verso.

[3] Ibidem, F. 2, inv. 1, d. 3995, f. 12-13 verso;

[4] Устав образования Бессарабской области 1818 г., с. 4, 27-36.
[5] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 568, p. I, f. 4.
[6] Ibidem, d. 760, p. III, f. 4427-427 verso.