MARCHITAN (маркитант) | Muzeul din inima mea |

MARCHITAN (маркитант)MARCHITAN (маркитант) (germ. marketender, ital. mercatante – negustor) – negustor care comercializa în sec. XVIII-XIX băuturi spirtoase, produse alimentare şi alte mărfuri pentru armatele ruse dislocate în Principatele Române, fără a plăti taxele vamale în vistierie[1].
Potrivit dispoziţiei din 19 martie 1808 a comandantului suprem al armatei ruse dislocate în Principatele Române A.A. Prozorovski, marchitan putea fi persoana care furniza din Rusia în Moldova diferite mărfuri pentru necesităţile armatei, fără a plăti taxele în vistierie[2].
Pentru reglementarea întrebărilor cu referire la asigurarea armatei ruse dislocate în Principatele Române în perioada războiului ruso-turc din anii 1806-1812, comandanţii militari puneau la dispoziţia negustorilor certificate, în care se indica cantitatea comandată de băuturi alcoolice, produse alimentare şi alte mărfuri necesare pentru regimentul respectiv. Aceste certificate erau prezentate senatorului S.S. Kuşnikov, care ulterior le prezenta Divanului Moldovei pentru ca vistieria să înregistreze toate taxele „neîncasate” de la mărfurile furnizate de marchitani pentru necesităţile armatei, în contul sumei concesionate, obţinute de concesionari de la încasarea taxelor vamale. Cu cât mai multe mărfuri erau aduse de marchitani în baza certificatelor prezentate de militari, cu atât mai mult pierdea vistieria din sumele obţinute de la concesionarea taxelor vamale. Între timp, unii comandanţi militari au început să elibereze certificate în care se indica o cantitate enormă de provizii, nepotrivită cu cerinţele armatei. Depistând aceste fraude cauzate de comandanţii militari vistieriei, S.S. Kuşnikov îl înştiinţează pe Prozorovski. Printr-o nouă dispoziţie emisă de Comandantul suprem al armatei ruse dislocate în Principate, se cerea ca comandanţii militari, eliberând certificate marchitanilor, să indice doar cantitatea de provizii necesară armatei şi să nu facă abuz când indică cantitatea mărfurilor, în special a băuturilor alcoolice, pentru a evita comercializarea ilegală a acestor mărfuri în interiorul ţării, în detrimentul vistieriei; în caz contrar, „toată paguba cauzată concesionarului (sau, mai bine spus, vistieriei) va fi încasată de la comandanţii regimentelor care au eliberat aceste certificate”[3].
Din băuturile alcoolice cele mai solicitate erau: romul, aracul, malaga, şampania, „vinul de burgundia”, „vinul unguresc”, hidromelul, berea engleză, rachiul, spirtul de trei feluri; din produsele alimentare – brânza olandeză, şunca, mezelurile, batogul, lămâile, portocalele, zahărul, cafeaua, ceaiul, ciocolata, scrumbia olandeză, bomboanele; din mărfuri – postavul, pânza de in, batistele, taftaua neagră, fularele şi broderiile pentru uniforma militară[4].
Ca rezultat, Principatele Române sunt transformate într-o piaţă ieftină de desfacere a mărfurilor ruse, care erau parţial vândute şi populaţiei. Scutirea de taxe provoca pierderi considerabile vistieriei ţării, iar importul făcea concurenţă mărfurilor locale, pricinuind pagube negustorilor locali[5].


[1] Большая советская энциклопедия. – М., 1974, т. 15, с. 378.
[2] И.Н. Халиппа. Описание Архива Г.г. Сенаторов (российских), председатель­ство­вавших в диванах княжеств Молдавии и Валахии с 1808 по 1813 гг. – În: ТБГУАК. Т. II. – Кишинев, 1902, c. 368.
[3] Ibidem.
[4] И.Н. Халиппа. Описание Архива Г.г. Сенаторов (российских), председатель­ство­вавших в диванах княжеств Молдавии и Валахии с 1808 по 1813 гг. – În: ТБГУАК. Т. II. – Кишинев, 1902, c. 368-369.
[5] Despre activitatea marchitanilor în Principatele Române în perioada războiului ruso-turc din anii 1806-1812 a se vedea mai detaliat: Alexei Agachi. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă (1806-1812). – Chişinău, 2008, p. 278-307.