JUDECĂTORIA SĂTEASCĂ DIN BASARABIA (сельский суд/ сельская расправа) | Muzeul din inima mea |

JUDECĂTORIA SĂTEASCĂ DIN BASARABIA (сельский суд/ сельская расправа)JUDECĂTORIA SĂTEASCĂ DIN BASARABIA (сельский суд/ сельская расправа) – instituită în baza „Regulamentului despre ţărani din 1834”. Concomitent cu instituirea plaselor în Basarabia este instituită şi Judecătoria sătească, aceasta având în competenţă cercetarea cazurilor care nu puteau fi atribuite la categoria dosarelor penale, precum şi la cea privind conflictele şi litigiile dintre ţărani.
În componenţa Judecătoriei săteşti intrau: şeful plasei, starostele satului de unde era inculpatul sau pârâtul şi 10 ţărani de onoare, numiţi ţărani de bună-credinţă. În această calitate ţăranii erau aleşi anual de toate satele plasei, la adunările obştilor săteşti, din rândurile ţăranilor care se bucurau de cea mai mare stimă şi încredere. Ţăranii de bună-credinţă participau pe rând, câte doi: primul de rang superior şi al doilea de rang inferior, la şedinţele Judecătoriei săteşti.
În competenţa Judecătoriei săteşti intra cercetarea, fără drept de apel, a tuturor cazurilor ţăranilor din plasa dată, de importanţă minoră – plângeri, care au la bază certuri, conflicte, bătăi, dar nu cazuri de mutilare şi omor, precum şi cele legate de furturi şi escrocherii, când valoarea bunului furat nu depăşea 10 rub. asignate, litigiile legate de moştenire şi alte litigii, când valoarea bunului în litigiu nu depăşea 50 de rub. asignate.
Judecătoria sătească avea dreptul să aplice următoarele pedepse: cel mult 25 lovituri cu nuiaua; încarcerarea de la două la cinci zile; munca în folosul comunităţii de la trei la 10 zile. Deciziile erau luate cu majoritatea voturilor, înregistrate de conţopistul de plasă într-un registru special, aduse la cunoştinţă persoanelor aflate în litigiu sau inculpaţilor şi executate imediat. Plângerile împotriva Judecătoriei săteşti erau acceptate de Judecătoria judeţeană doar în cazul când erau probe evidente, care demonstrau că ea a examinat dosare care nu ţineau de competenţa ei. Cazurile care aveau tangenţă cu relaţiile dintre ţărani şi proprietarii funciari, cât de minore ar fi fost acestea, nu erau de competenţa judecătoriilor săteşti.
Activitatea Judecătoriei săteşti era supravegheată de o persoana numită special, a cărei competenţă se răspândea asupra unui judeţ anume. Această persoană era remunerată din impozitele adunate de la populaţie[1]. Judecătoriile săteşti au existat până în 1898, când în Basarabia au fost aplicate noile regulamente judiciare şi instituite noi instituţii judecătorești[2].


[1] ПСЗРИ. Собр. II , т. IX, отд. первое, 1834, №6739. – СПб., 1835, с. 79-80.
[2] БОВ, 1870, 15 августа; L.Chrtoacă, V.Coptileţ. Unele aspecte comparative ale evoluţiei sistemului judecătoresc din Basarabia în sec. al XIX-lea. – În: Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept. Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale. 12-26 ianuarie 2003. – Chişinău, 2003, p. 607.