GUVERNATORUL MILITAR AL BASARABIEI, ŞEFUL ADMI-NISTRAŢIEI CIVILE ŞI AL ADMINISTRAŢIEI SPECIALE A ORAŞULUI ISMAIL (Бессарабский военный губернатор, управля-ющий гражданской частью и Измаильским Градоначальством) | Muzeul din inima mea |

GUVERNATORUL MILITAR AL BASARABIEI, ŞEFUL ADMI-NISTRAŢIEI CIVILE ŞI AL ADMINISTRAŢIEI SPECIALE A ORAŞULUI ISMAIL (Бессарабский военный губернатор, управля-ющий гражданской частью и Измаильским Градоначальством)GUVERNATORUL MILITAR AL BASARABIEI, ŞEFUL ADMI-NISTRAŢIEI CIVILE ŞI AL ADMINISTRAŢIEI SPECIALE A ORAŞULUI ISMAIL (Бессарабский военный губернатор, управля-ющий гражданской частью и Измаильским Градоначальством) – funcţie cumulată de comandantul militar din Nikolaev, guvernatorul militar din Nikolaev şi Sevastopol, general-maiorul P.I. Fiodorov. Pentru a-l atrage în funcţia de guvernator civil al Basarabiei, M.S. Voronţov îl destituie la 28 august 1834 pe Averin şi îi promite lui P.I. Fiodorov că va obţine pentru el de la împărat şi funcţiile de guvernator militar al Basarabiei şi de şef al Administraţiei Speciale a oraşului Ismail[1]. General-maiorul P.I. Fiodorov s-a aflat în acest post timp de 20 de ani (28 august 1834 – 29 mai 1854), la început în funcţie de guvernator civil, iar din 28 ianuarie 1836 – de guvernator militar al Basarabiei şi de şef al Administraţiei Speciale a oraşului Ismail. Perioada de administrare a Basarabiei pe timpul lui P.I. Fiodorov se va deosebi de perioadele precedente prin faptul că puterea guvernatorului, după cum constată şi A.Nakko, „…se va răspândi acum asupra tuturor sectoarelor Administraţiei regionale, devenind pe deplin centralizată”[2].
În calitate de guvernator militar el primea rapoarte de la comandanţii militari şi avea dreptul să inspecteze unităţile militare amplasate în Basarabia. În calitate de guvernator civil, el de fapt a beneficiat de puterea reală a guvernatorului, deoarece M.S. Voronţov aproape că nu s-a implicat în adoptarea dispoziţiilor de către Consiliul Regional. Fiind înzestrat cu o putere atât de mare, P.I. Fiodorov putea rezolva diverse probleme legate de viaţa social-economică, politică şi administrativă a Basarabiei[3].


[1] А.Накко. Бессарабская область в историческом, экономическом и стати­сти­ческом отношении (рукопись). – Кишинев, 1879, л. 147 verso, 165 verso.
[2] А.Накко. Бессарабская область в историческом, экономическом и статисти­ческом отношении (рукопись). – Кишинев, 1879, л. 147 verso, 165 verso, f. 148.
[3] Ibidem.