COMITETUL DE DISTRICT AL CASEI DE AJUTOR DIN CADRUL PAROHIILOR EVANGHELICE-LUTERANE (Окружной комитет вспомогательной кассы евангелическо-люте-ранских приходов) | Muzeul din inima mea |

COMITETUL DE DISTRICT AL CASEI DE AJUTOR DIN CADRUL PAROHIILOR EVANGHELICE-LUTERANE (Окружной комитет вспомогательной кассы евангелическо-люте-ранских приходов)COMITETUL DE DISTRICT AL CASEI DE AJUTOR DIN CADRUL PAROHIILOR EVANGHELICE-LUTERANE (Окружной комитет вспомогательной кассы евангелическо-люте-ранских приходов) – comitet instituit în baza deciziei Comitetului de Miniştri din 16 septembrie 1866 şi confirmat de împărat, cu sediul în colonia Tarutino. Comitetul a fost instituit în districtele consistoriale şi în oraşele unde erau consistorii evanghelice-luterane, la insistenţa a 5 parohii luterane din Basarabia care solicitau un asemenea Comitet de district în colonia Tarutino, aceasta fiind cea mai mare dintre colonii, cu cca 28000 de locuitori, în scopul ajutorării Comitetului Central. Cererea era motivată prin faptul că, odată cu formarea noilor aşezări (sate), apărea necesitatea de a fi instituite şi noi parohii. Pentru instituirea în aceste parohii a bisericilor şi a şcolilor, în condiţiile în care populaţia din noile aşezări nu dispuneau de suficiente mijloace băneşti, era necesar un ajutor din partea parohiilor locale. Iar dorinţa de a face donaţii în aceste parohii putea creşte simţitor dacă se va şti că banii adunaţi vor fi folosiţi pentru satisfacerea cerinţelor în aceste districte, în special pentru construirea de noi biserici şi şcoli. Cu atât mai mult că la acel moment toate donaţiile coloniştilor erau transmise în Comitetul de district din Odesa, care se afla peste Nistru, la o distanţă destul de mare de coloniile din Basarabia. Deci, activitatea Comitetului se putea limita doar la coloniile din gubernia Herson. Propunerea respectiva a fost susţinută de ministrul de Interne și de ministrul Proprietăţilor de stat[1].


[1] ПСЗРИ. Собр. II, т. XLI, 1866, отд. второе, №43642. – СПб., 1868, с. 25-26.