COMITETUL COMUNAL PERMANENT CAHUL, JUDEŢUL ISMAIL (Кагульский неприменный комитет Измаильского уезда) | Muzeul din inima mea |

COMITETUL COMUNAL PERMANENT CAHUL, JUDEŢUL ISMAIL (Кагульский неприменный комитет Измаильского уезда)COMITETUL COMUNAL PERMANENT CAHUL, JUDEŢUL ISMAIL (Кагульский неприменный комитет Измаильского уезда) – comitet instituit în anul 1879. Se ocupa de problemele administrative şi economice – starea şi construcţia drumurilor, construcţia podurilor, a căii ferate în judeţul Cahul (1892), reorganizarea navigaţiei şlepurilor pe râul Prut (1898), amenajarea bălţilor din prejma Prutului (1911), unirea podurilor din zona Prutului cu principalele căi ferate (1913), construcţia şi întreţinerea liniei telefonice, deschiderea spitalelor şi dispensarelor, alocarea mijloacelor pentru construcţia şi întreţinerea şcolilor primare, parohiale şi ministeriale, schimbarea prestaţiilor la lucrările de amenajare a drumurilor, atribuirea loturilor de pământ de împroprietărire sătenilor, confirmarea drepturilor de proprietate asupra pământului, stabilirea preţurilor la arendă şi vânzarea pământului, examinarea reclamaţiilor ţăranilor privind restituirea pământului de împroprietărire acordat de către guvernul român etc.
Comitetul comunal permanent Cahul coordona alegerile în consiliile comunale, controla activitatea instituţiilor şi consiliilor comunale, se ocupa de deschiderea spitalelor şi dispensarelor, introducerea învăţământului general în satele situate pe pământurile domeniilor mănăstireşti, alocarea mijloacelor pentru construcţia şi între­ţi­nerea şcolilor etc.[1]
Şi-a încetat activitatea în anul 1919[2].


[1] Despre activitatea Comitetului a se vedea mai detaliat: ANRM, F. 72, inv. 1, d. 1-313.
[2] Îndrumător al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova, p. 42-43.