OBICEIUL PĂMÂNTULUI - OCĂ - OCINĂ - ODAIE - OKSOFT - OLAT - ORIGINAR DIN IMPERIUL AUSTRIAC | Muzeul din inima mea |

OBICEIUL PĂMÂNTULUI - OCĂ - OCINĂ - ODAIE - OKSOFT - OLAT - ORIGINAR DIN IMPERIUL AUSTRIAC

OBICEIUL PĂMÂNTULUI (неписанные законы / волошское право) – ansamblul normelor juridice cutumiare reglementând viaţa socioeconomică a colectivelor pastorale şi agrare româneşti. Constituirea lor a fost legată de o îndelungată stratificare a unor practici şi obiceiuri pastorale şi agrare şi au fost recunoscute şi acceptate ca drept românesc atât de ţările străine locuite de români (Serbia, Ungaria, Polonia), cât şi de aparatul de stat voievodal românesc, paralel cu edictarea unor norme juridice de inspiraţie feudală alogenă[1]. D.Cantemir scrie că în Moldova există un drept dublu: „…unul bazat pe edictele împăraţilor greci şi romani, precum şi pe hotărârile consulilor, şi altul nescris, pe care l-am putea denumi într-adevăr obiceiul pământului, şi care de însăşi populaţia autohtonă este denumit cu un cuvânt slavon obicei[2], care obicei ori datină înseamnă”[3].
OCĂ (ока) – unitate de măsură pentru capacităţi (lichide şi solide) şi pentru greutăţi, menţionată în documente încă din prima jumătate a sec. al XVII-lea. În Moldova, oca pentru lichide echivala cu 1,520 litri[4]. Conform altor surse, cu un litru şi un sfert (un kilogram)[5].
La 1816, în Basarabia, 1 ocală era egală cu 3 funţi (după alte surse – cu 3,1 funţi)[6]; 100 ocale de sare erau egale cu 7 ½ puduri[7].
OCĂ TĂTĂREASCĂ (татарская ока) – unitate de măsură egală cu 3 funţi sau cu 1200 de grame.
OCINĂ (moşie) – stăpânire de pământ transmisă prin ereditate. Apare uneori cu calificarea de călugărească, bisericească, mănăstirească, domnească, cnezească, a oraşului. Este sinonim cu termenii baştină, dedină şi moşie[8]. În procesul de consolidare a societăţii medievale, moşia are un rol de seamă şi este orice „stăpânire locurească”. Dar ea nu este încă o adevărată proprietate ereditară, ci numai o stăpânire particulară a unei persoane sau a unui grup familial, devenită ereditară, dar „grevată de o serie de legături faţă de obşte”[9].


[1] Mai detaliat, a se vedea: Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 330-332.
[2] Este vorba despre aşa-numita „Legea ţării” sau „Obiceiul pământului”.
[3] Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei. – Chişinău, 1975, p. 147.
[4] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 335.
[5] Dicţionar enciclopedic român. – Bucureşti, 1965, Vol. III, p. 557.
[6] ANRM, F. 5, inv. 1, d. 295, f. 2-2 verso.
[7] Царствование императора Александра I. 1801-1825. – În: ЖКМ. – СПб., 1891, с. 27.
[8] ANRM, f. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 110 verso.
[9] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 336.
ODAIE (одае) – aşezare improvizată în câmp, munţi sau în păduri, pentru adăpostul vitelor în perioada păşunatului. Cu timpul, termenul odaie a căpătat o anumită stabilitate, constituind puncte permanente de gospodărire a turmelor de oi sau a cirezilor de vite[1]. După alte surse – aşezare gospodărească izolată de sat, fermă mică, târlă de vite sau gospodărie organizată pe câmp departe de sat[2].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 338.
[2] T.Porciuc. Lexiconul termenilor entopici din limba română în Basarabia. – În: Arhivele Basarabiei. Revistă de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru. Anul II, 1930, nr. 3, iulie-septembrie. – Chişinău, 1930, p. 319.OKSOFT (оксофт)– unitate de măsură pentru vin, egală cu 18 vedre[1].
OLAT (provincie, regiune, ţinut; împrejurime, parte a locului) (край/область) – unitate administrativ-teritorială din Moldova, care echivala cu ţinutul (sau cu o parte din ţinut), având un teritoriu vast, dar cu puţină populaţie, administrată de ispravnici, conform legilor şi obiceiurilor pământului.
Împărţirea în olaturi este specifică Bugeacului până în mai 1812 (4 la număr – Tighina, Cetatea Albă, Căuşeni şi Chilia)[2]. O asemenea împărţire în olaturi (6 la număr – Bender, Olatul situat în jos pe Nistru, Câmpul Căuşeni, Bugeac, Akkerman şi Chilia) a ţinutului Bender s-a păstrat şi după anexarea Basarabiei la Rusia. Ulterior, termenul de olat este substituit prin cel de ocol[3]. În 1817, ţinutul Bender era divizat în patru ocoale: Bender, Căuşeni, Akkerman şi Bugeac[4].
ORIGINAR DIN IMPERIUL AUSTRIAC (австрийский вы-ходeц) – fugar din Imperiul Austriac, în special de etnie ucraineană (unii din ei se numeau mazili). Aceştia s-au aşezat cu traiul, la începutul sec. al XIX-lea, în diferite localităţi ale ţinutului Hotin[5]. Ţarismul a susţinut emigrarea fugarilor din Imperiul Austriac, pentru a schimba componenţa socială şi etnică a ţinuturilor din centrul şi nordul Basarabiei, populate mai compact de români. Respectiv, fugarii din Austria sunt întâlniţi în mai multe sate ale ţinutului Hotin. În 1820, din 480 de locuitori ai satului Tabani, 97 (20,2%) erau fugari din Imperiul Austriac, de etnie ucraineană, care se numeau mazili[6]; în satul vecin Caracuşeni – din 798 de locuitori, 23 (2,9%) erau fugari din Austria[7]. Situaţia a creat problema insuficienţei de pământ în mai multe sate din ţinutul Hotin, constatare făcută la 11 octombrie 1826 de Consiliul Suprem al Basarabiei în legătură cu plângerea ţăranilor din ţinutul Hotin că nu sunt asigurați cu pământ[8].


[1] M.P. Muntean. Op. cit., p. 88.
[2] Alexei Agachi. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă (1806-1812). – Chişinău, 2008, p. 68, 108.
[3] Dinu Poştarencu. Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. – Chişinău, 2006, p. 48.
[4] Valentin Tomuleţ. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828). Vol. II. – Chişinău, 2007, p. 286-288.
[5] A se vedea: Rusnac şi Rutean.
[6] ANRM, F. 5, inv. 2, d. 398, p. III, f. 497 verso-498.
[7] Ibidem, f. 457 verso-458.
[8] Despre aceasta a se vedea: ANRM, F. 3, inv. 1, d. 762, f. 363-366.