PRĂJINĂ (мерный шест) - POSESOR | Muzeul din inima mea |

PRĂJINĂ (мерный шест) - POSESORPRĂJINĂ FĂLCEASCĂ – unitate şi instrument de măsură a lungimii şi suprafeţei. În Moldova era egală cu 4 prăjini pătrate[1].


[1] Dicţionar enciclopedic român. – Bucureşti, 1965, Vol. III, p. 845. Pentru Basarabia a se vedea: Prăjină.PRĂJINĂ (мерный шест) – unitate şi instrument de măsură a lungimii şi suprafeţei. Mărimea prăjinii în Moldova, deşi formal era de 3 stânjeni, a avut o lungime superioară celei muntene, fapt explicabil prin mărimea diferită a stânjenului (2,23 m)[1]. Alte surse confirmă că prăjina este o unitate de măsură a lungimii care cuprinde 3 stânjeni, adică 5,899 m în Ţara Românească şi 6,69 m în Moldova[2].
În Basarabia prăjină era considerat un băţ de lemn de aproximativ 2,5 m, care servea pentru măsurarea suprafeţei pământului. După alte surse, prăjina este o unitate de măsură a lungimii, egală cu 3 stânjeni şi unitate de măsură a suprafeţei egală cu 93,34 stânjeni pătraţi[3].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p.378.
[2] P.P. Panaitescu. Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova. – Bucureşti, 1964, p. 172.
[3] ANRM, F. 3, inv. 2, d. 237, f. 72-75; d. 397, f. 27-30; d. 508, f. 24-29; F. 134, inv. 3, d. 71, f. 29-42; Положение крестьян и крестьянское движение в Бес-сарабии. (1812-1861 годы). Сборник документов / Составители И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Том. III, Часть I. – Кишинев, 1962, c. 575.POSESOR (поссесор) – cu termenul respectiv erau cunoscute în Basarabia, în sec. al XIX-lea, potrivit izvoarelor de arhivă, persoanele care deţineau în arendă proprietăţi funciare[1].


[1] AIMSR, F. AMŞ, d. 18589, p. I, f. 5 verso.