REGISTRU GENEALOGIC (родословнaя книга) | Muzeul din inima mea |

REGISTRU GENEALOGIC (родословнaя книга)REGISTRU GENEALOGIC (родословнaя книга) – După anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, guvernul ţarist legalizează în drepturi boierii basarabeni cu nobilii ruşi, lichidând, în aşa mod, vechile ranguri boiereşti din Basarabia. În acest scop, în 1816 este înfiinţată o comisie pentru cercetarea nobleţei familiilor boiereşti din Basarabia. Boierilor basarabeni li s-a cerut să prezinte la Chişinău documente care ar confirma titlul lor nobiliar[1]. Rezultatul activităţii acestei comisii este întocmirea, la 1818, a Registrului (Cărţii) genealogic al neamurilor nobiliare din Basarabia. Însă, datele Registrului genealogic erau incomplete. Din acest motiv, dar, probabil, mai mult din cauza incorectitudinilor depistate în urma verificării gradului de nobleţe al familiilor nobiliare basarabene când acestea au fost egalate în drepturi cu cele din guberniile ruse, în 1821 se înfiinţează o nouă comisie, care urma să se conducă de un regulament, aprobat special la 17 februarie 1821. În rezultatul activităţii acestei comisii, au fost alcătuite registre genealogice pentru fiecare ţinut, structurate în şase compartimente. Modalitatea de examinare şi de confirmare a titlului de nobleţe a fost adusă la cunoştinţă tuturor boierilor basarabeni. Comisia, care lucrase doar 11 luni, a recunoscut titlul de nobleţe la 189 de familii boiereşti[2].
La 16 mai 1823, în baza decretului imperial, Consiliul Suprem al Basarabiei, după mai multe discuţii în cele două departamente în legătură cu deschiderea Adunării Nobilimii din Basarabia, a decis să fie redactat Registrul genealogic, aşa cum prevedea ultima decizie a
Senatului Guvernant din anul 1800, concomitent ţinându-se cont de particularităţile locale. În Registrul genealogic urmau să fie incluşi doar acei boieri, care au fost deja confirmaţi de comisia instituită, în baza dispoziţiei rezidentului plenipotenţiar din 1821 şi care, după finisarea lucrului, alegerea membrilor în Adunarea Nobilimii şi alcătuirea listelor le-a prezentat Consiliului Suprem al Basarabiei în baza deciziei din 10 (16) martie 1822.
Potrivit dispoziţiei din 16 mai 1823 a Consiliului Suprem al Basarabiei, responsabil din partea Coroanei pentru alcătuirea registrelor nobiliare a fost numit funcţionarul de clasa a VI-a Başotă, care urma să raporteze săptămânal Consiliului despre lucrul comisiei. În componenţa comisiei au fost incluşi funcţionarii cancelariei Consiliului Suprem – Sclerencu (de clasa a X-a) şi Mihnevici (de clasa a XII-a), cu participarea secretarului Podgurski (funcţionar de clasa a X-a). După alcătuirea Registrului genealogic urma să se purceadă la analiza listelor, potrivit dispoziţiei din 15 mai 1823 a ministrului de Interne Kociubei date Consiliului[3].
Ca rezultat, la redactarea Registrului genealogic de către Adunarea Deputaţilor Nobilimii în 1824, numărul nobililor a fost redus până la 102 persoane[4]. Respectiv, mai multor familii boiereşti titlul de nobleţe nu le-a fost recunoscut.


[1] Ал. Крупенский. Краткий очерк бессарабского дворянского собрания. – СПб., 1912, с. 10.
[2] Valentina Samoilenco. Boierimea din Basarabia în secolul al XIX-lea. Statutul ei juridic şi social. – În: In memoriam professoris. Mihail Muntean. Studii de istorie modernă. – Chişinău, 2003, p. 202.
[3] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 312, f. 52-52 verso.
[4] Valentina Samoilenco. Op. cit., p. 202.