TELAL (телал) | Muzeul din inima mea |

TELAL (телал)

TALER (талер) – monedă austriacă de argint care a circulat în trecut şi în Ţările Române[1]. Talerul este înregistrat în documentele interne ale Ţărilor Române în sec. al XVI-lea şi se menţine pe piaţa comercială până la jumătatea sec. al XIX-lea. A circulat ca monedă metalizată, servind în tranzacţiile interne şi externe, precum şi la plata tributului, a unor daruri ori subvenţii internaţionale. Alături de zlot şi leu, talerul a ocupat poziţia de monedă dominantă în sec. al XVII-lea şi al XVIII-lea, constituind împreună un sistem monetar recunoscut de vistierie[2].
TARABAN (тарабан) – funcţionar din cadrul Departamentului Judiciar al Divanului Principatului Moldova. La cererea Departamentului de a spori numărul tarabanilor „faţă de numărul celora care astăzi se află în serviciu din cadrul Departamentului”, senatorul S.S. Kuş­nikov cerea sfatul Divanului pe această întrebare. În raportul din 3 martie 1810 Divanul raporta că „…ordinea şi obiceiul local existent până în prezent prevedea că, în cazul în care numărul de funcţionari era insuficient, iar cerinţele dictau sporirea numărului lor, atunci funcţionarii pentru aceste posturi urmau a fi găsiţi din asemenea categorii sociale care nu impuneau vistieria la cheltuieli”, „iar din birnicii satelor, niciodată nu s-au dat”, respectiv şi armăşia actuală urmează să-şi caute asemenea persoane (tarabani), care să nu fie salarizaţi[3].
TARABANŢAR (тарабанцаp) – muncitor care se ocupa cu descărcatul sării. În 1807, potrivit unui registru al vistieriei, la ocnele de sare din Moldova munceau 15 tarabanţari. Ei primeau lunar câte 8 lei[4].


[1] Ibidem, p. 1031.
[2] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 466.
[3] ANRM, F. 1, inv. 1, 1810, d. 1555, f. 2-2 verso.
[4] Ibidem, 1808-1810, d. 117, f. 43-44.

TAŞCĂ – piele de bivol legată la capătul odgonului cu ajutorul căreia se putea scoate drobii de sare din ocnă[1].


[1] Dumitru Vitcu. Istoria salinelor Moldovei în epoca modernă. – Iaşi, 1987, p. 51.
TAXĂ (такса) – 1. Sumă de bani plătită în favoarea bugetului de stat sau al unei instituţii, în schimbul unor servicii prestate de acestea (a se vedea: banalitate, bani pentru Curte, bărbânţă, cântar, ciubote, cot, dzeţiolă, ferie, gloabă, harabagie, împlineală, rânduieli şi năpaste, taxă „de pe arşin” etc.). 2. Sumă de bani percepută sub formă de impozit pentru anumite mărfuri comercializate pe pieţele interne (a se vedea: crâşmărit, cvită, delarită, goştină, în unele cazuri – magalit, mortasipie, pârcălăbie etc.), importate, exportate sau tranzitate (în Ţările Române cunoscută cu termenul de „vamă” ce constituia 10% ad valorem). În Basarabia taxa mai este cunoscută ca suma de bani încasată în folosul cagalului de la populaţia evreiască care se ocupa cu comerţul[1].
TAXĂ „DE PE ARŞIN” (сбор с аршина) – taxă încasată în Basarabia pentru măsurarea în prăvălii a unui arşin de ţesături (în 1846): pentru ţesăturile de cea mai bună calitate – 80 kop., pentru ţesăturile de o calitate mai proastă – 40 kop.[2]
TAXĂ „PENTRU 12 ZILE LUCRĂTOARE ÎN AN” (сбор под названием „за 12 рабочих дней в году”) – taxă la care erau impuşi: mica burghezie, negustorii, meşteşugarii şi ceilalţi orăşeni în favoarea posesorului oraşului[3]. În anii ’30 ai sec. al XIX-lea, această taxă, alături de taxa de 10% din imobilul comercializat, potrivit noii legi privind încasarea a 4% din sumă în favoarea vistieriei, de la încheierea contractelor de comercializare a imobilelor, a devenit pentru locuitori insuportabilă[4].


[1] ANRM, F. 54, inv. 1, 1829-1835, d. 16, p. I, f. 29-29 verso, 43, 128; p. II, f. 197.
[2] AISR, F. 1152, inv. 1, 1836, d. 68, f. 23.
[3] Ibidem, F. 1281, inv. 2, 1836, d. 74, f. 8 verso.
[4] Ibidem, f. 9 verso.

TELAL (телал) – termen de origine turcă receptat sub fanarioţi în Ţările Române cu sensul de: 1. mijlocitor în negoţ, misit, intermediar; 2. strigător public sinonim cu crainic sau pristav; 3. în sens restrâns de la 2: strigător la mezaturi[1].
În Basarabia, telalii era consideraţi, în majoritatea cazurilor, străinii sau cei veniţi din alte oraşe ale Basarabiei sau din guberniile interne ruse în Chişinău. Neprimind din partea Administraţiei regionale paşapoarte oficiale, trăiau şi activau în baza certificatelor de carantină; alţii, deşi aveau paşapoarte, dar cu termen expirat, se ocupau cu comerţul ambulant pe străzile oraşului, în special cu comercializarea îmbrăcămintei şi încălţămintei. În numărul telalilor intrau şi o parte din locuitorii oraşului Chişinău, care, nedorind să se ocupe cu meseria care au învăţat-o şi eschivându-se de la alte munci, se ocupau cu comerţul ambulant pe străzile oraşului[2].
La 24 februarie 1826, reprezentanţii legali ai meşterilor din breslele croitorilor şi ciubotarilor din Chişinău au adresat o solicitare pe numele guvernatorului civil al Basarabiei. Potrivit plângerii acestora, mulţi telali, care nici nu intrau în rândurile locuitorilor oraşului, cumpărau ţesături din prăvălii din care ilegal croiau haine pe care le comercializau ambulant prin Chişinău. De aceea, se cerea interzicerea comerţului ambulant al telalilor[3]. La 26 iunie 1826, consilierul N.V. Arsenev, care îl înlocuia în acea perioadă pe V.T. Timkovski în funcţia de guvernator civil al Basarabiei, a dispus Dumei din Chişinău depistarea tuturor persoanelor care nu erau înscrise în rândul orăşenilor, dar care practicau comerţul ambulant fără a plăti dări[4].
La cererea Dumei, poliţia din Chişinău a efectuat un control riguros şi a constatat că telalii care au fost depistaţi în Chişinău în cea mai mare parte erau din alte oraşe şi străini, dintre care unii erau cu paşapoartele expirate, iar majoritatea nici nu dispuneau de paşapoarte eliberate de autorităţile din Basarabia, locuind în baza certificatelor de carantină[5].
Pentru soluţionarea problemei, Duma a decis:
1. Acei telali, care erau înscrişi în categoria autohtonilor şi se ocupau cu comerţul ambulant cu haine pe străzile oraşului Chişinău, erau obligaţi să se ocupe cu acest gen de comerţ doar în prăvălii şi în magazine. Dreptul la comercializarea acestor mărfuri şi documentele de rigoare le putea acorda doar Duma din Chişinău, ca instituţie care administra cu toate veniturile orăşeneşti. De decizia Dumei depindea şi dreptul la comercializarea îmbrăcămintei acordat străinilor, care urmau să primească certificatele respective.
2. Telalii care nu vor avea permise legale din partea Dumei orăşeneşti vor fi categorisiţi drept vagabonzi şi supuşi legislaţiei pentru această categorie socială.
3. Străinii care se ocupau cu acest gen de comerţ urmau să obţină certificate din partea Dumei orăşeneşti, pentru a se putea ocupa legal cu comerţul în oraş.
4. Duma orăşenească din Chişinău urma să stabilească taxele pentru practicarea comerţului de către telali, stratificându-i în trei grupe: a) autohtoni; b) din alte orale şi c) străini.
5. În competenţa poliţiei a fost pusă sarcina de a proteja activitatea breslelor croitorilor şi cizmarilor şi de a le proteja de acele prejudicii pe care le putea cauza comerţul ambulant cu îmbrăcăminte practicat de telali. În acelaşi timp, poliţia urma să susţină şi activitatea legală a telalilor[6].
Poliţia a depistat că în Chişinău activau 45 telali. Aceştia, la cererea poliţiei, au putut argumenta activitatea comercială pe care o practicau prezentând actele de identitate (письменные виды). Însă, n-au putut prezenta asemenea documente: un armean, 14 evrei, 16 supuşi turci creştini, 7 supuşi turci evrei, 2 supuşi austrieci evrei, 7 evrei străini, 2 supuşi turci creştini (de sex feminin), 2 evrei din Chişinău (de sex feminin)[7].
La 2 iunie 1827 Duma orăşenească din Chişinău a decis suspendarea comerţului ambulant pe străzile oraşului şi i-a impus pe telali să comercializeze aceste mărfuri doar în prăvălii sau în alte spaţii amenajate, nicidecum însă pe străzi. Duma, bazându-se pe legile din 29 iunie şi 28 aprilie 1805 şi pe prevederile tarifului vamal, a interzis comercializarea îmbrăcămintei, încălţămintei şi a lenjeriei de pat folosite[8].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 468.
[2] ANRM, F. 75, inv. 1, d. 327, f. 27-27 verso.
[3] Ibidem, f. 3-3 verso.
[4] Ibidem, f. 28.
[5] Ibidem, f. 26.
[6] ANRM, F. 75, inv. 1, d. 327, f. 28-28 verso.
[7] Ibidem, f. 47 verso.
[8] Ibidem, f. 48 verso-49.

TOCMIŢI CU HAC (din limba turcă hak – „răsplată”) – expresie folosită la angajarea anumitor persoane la diferite munci; a munci în baza contractului o anumită perioadă de timp. Spre exemplu, potrivit recensământului populaţiei din 1817, în apropiere de satul Ţiganca câteva persoane, tocmiţi cu hac, muncesc la negustorul Stavri[1].

TOLOACĂ (толоакэ) – porţiune din păşunea obştească în Moldova, unde păşteau vitele mari ale satului[2]. Potrivit altor surse, toloacă este pământul cultivabil care este lăsat să se odihnească pentru îngrăşare[3].


[1] И.Халиппа. Роспись землевладения и сословного строя населения Бес-сара­бии по данным переписи 1817 года. – În: Труды Бессарабской Губернской Уче­ной Архивной Комиссии. – Кишинев, 1907, том. III, с. 222-223.
[2] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p.470.
[3] V.Costăchel, P.Panaitescu, A.Cazacu. Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII). – Bucureşti, 1957, p. 39.


TREIER (триер) – în traducere din limba română în limba rusă însemna „treieriş” (стриерать). În cazul dat, treierişul unei anumite cantităţi de cereale – separarea boabelor de cereale de la restul plantei, cu ajutorul îmblăciului sau cailor. Potrivit Regulamentului din 1834, ţăranii din satul Vascăuţi, judeţul Soroca, erau obligaţi să treiere în folosul moşierului I.Strejescu câte 2 chile de grâu[1].
TREZORIER JUDEŢEAN DIN ORAŞUL ISMAIL (Измаильский уездной казначей) – post instituit în baza deciziei Senatului Guvernant din 14 septembrie 1878, după reanexarea teritoriilor de sud ale Basarabiei, în urma Congresului de la Berlin[2].


[1] ANRM, F. 3, inv. 2, d. 237, f. 74; Положение крестьян и крестьянское дви­же­ние в Бессарабии. (1812-1861 годы). Сборник документов / Составители И.А. Ан­цупов, К.П. Крыжановская. Часть I. – Кишинев, 1962, c. 292.
[2] ПСЗРИ. Собр. II, т. LIII, 1878, отд. второе, №58854. – СПб., 1880, c. 158.