VĂTĂMAN (ватаман) | Muzeul din inima mea |

VĂTĂMAN (ватаман)VĂTĂMAN (ватаман) – funcţie similară vornicelului de stat. Răspundea de „strânsul banilor şi era purtător de grija satelor”[1].
În Basarabia, după anexarea ei la Imperiul Rus, vătămanul şi-a păstrat funcţiile de altădată. El era ajutorul vornicului. Răspundea de strânsul dărilor şi asigura ordinea în sat[2]. Din raportul Serdăriei de Orhei adresat preşedintelui Comitetului Provizoriu al Basarabiei şi guvernatorului de Ekaterinoslav I.H. Kalagheorghe, datat cu 26 iulie 1816, aflăm cu privire la vătăman: „…di la fieşticare sat să află căte un vornicel şă spre agiutoriul lui căte un vătăman de alergat” [3].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 496.
[2] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1944, f. 1 verso-2 verso.
[3] Ibidem, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 130 verso-131.