Sub flamura tricolorului rus... | Muzeul din inima mea

luni, 18 mai 2015

Sub flamura tricolorului rus...


În sfârşit, după mulţi ani de încercări nereuşite, gheii din RM au mărşăluit pe străzile capitalei republicii noastre neprihănite. Într-un final, şi noi, muritorii de rând, am avut posibilitatea să-i vedem la chip şi la dorsală (dle consilier Brega vă mulţumim pentru FullHD). Sincer mă aşteptam să văd la paradă doar steaguri ale Uniunii Europene, acolo, unde vezi Doamne, sunt la loc de cinste, dacă să-i credem pe inventatorii construcţiei lexicale Gayvropa. Dar nu, pe lângă steagurile multicolore ale comunităţi LGBT, ce să vezi - se înalţă falnic tricolorul rus, iar un brav urmaş al victorioasei Armatei Ruse îl poartă cu demnitate spre viitorul luminos al memoriei nesecate a Sfintei Rusii. Acest fapt te pune volens nolens pe gânduri, oare nu cumva cele sute de mii de femei germane violate de bravii ostaşi sovietici au şi dat naştere acestui curent care a invadat Europa. Solicit marilor savanţi geneticieni din lume să lasă studiile lor mărunte şi să se ocupe urgent de aflarea unui răspuns fără echivoc la această întrebare. Pentru că dacă se confirmă această ipoteză, atunci vom înţelege în sfârşit de ce sunt aşa privilegiați homosexualii în Europa. Păi cine să vrea să se pune cu Rusia, după adoptarea legii despre apărarea "conaţionalilor" din afara imperiului neo-ţarist, mai ales după evenimentele din Ucraina.

În altă ordine de idei, văzând cât de bravi apărători ai patriei împotriva invaziei ruseşti sunt preoţii noştri moldoveni, în frunte cu prea-cuviinciosul şi prea-românofobul Marchel, mi-am pus întrebarea oare nu cumva vor fi pedepsiţi de Preafericitul Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Chiril, pentru că au îndrăznit să arunce cu pietre, chiar şi pentru o cauză nobilă, în drapelul de stat al Federaţiei Ruse. De asemenea, mă întreb dacă nu cumva ar binevoi să iasă să arunce cu pietre în acesta şi de 9 mai, pentru o altă cauză nobilă, cea a propăşirii neamului nostru. Cum se spune trebuie să fii consecvent până la capăt, altfel încalci dogmele bisericeşti şi canoanele atât de greu clădite sub stindardul Sfântului Mucenic Gheorghe.