O nouă apariţiei editorială semnată de istoricul Dinu Poştarencu | Muzeul din inima mea

joi, 20 decembrie 2012

O nouă apariţiei editorială semnată de istoricul Dinu Poştarencu

Recent a apărut de sub tipar lucrarea Destinul românilor basarabeni sub dominaţia rusă, semnată de cercetătorul Dinu Poştarencu, doctor în istorie, autor a peste 120 de lucrări ştiinţifice, ajuns anul acesta la onorabila vârstă de 60 de ani.

În această lucrare, care este rezultatul muncii de mai mulţi ani a autorului, gândită iniţial sub titlul Calvarul limbii române din Basarabia sub dominaţia ţaristă, sunt analizate şi sistematizate, într-o manieră demnă de cele mai înalte aprecieri, următoarele probleme principiale ale istoriei noastre naţionale din perioada dominaţiei ruse:

1) FUNCŢIONAREA LIMBII ROMÂNE ÎN SISTEMUL ADMINISTRATIV AL BASARABIEI
2) LIMBA ROMÂNĂ ÎN SFERA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN BASARABIA
3) CONTACTELE ÎNTRE ROMÂNII DE PE AMBELE MALURI ALE PRUTULUI ÎN PERIOADA ŢARISTĂ
4) ROMÂNII ÎN CONTEXTUL STRUCTURII ETNICE A POPULAŢIEI BASARABIEI 
5) ȘTIINŢA DE CARTE ÎN MEDIUL ROMÂNESC BASARABEAN

Numărul impresionant de documente inedite de arhivă la care a recurs autorul în elaborarea lucrării, o fac cu siguranţă un instrument util în activitatea didactică, de cercetare şi popularizare a ştiinţei istorice în Republica Moldova. Cu acest scop autorul a binevoit să accepte plasarea variantei electronice a lucrării pe acest blog. Pentru a lectura volumul urmaţi acest link.

© Dinu POŞTARENCU, 2012. Toate drepturile rezervate. Conţinutul acestei lucrări este protejat prin Legea dreptului de autor. Folosirea conţinutului ori a unor parţi din acesta fără înştiinţarea, respectiv aprobarea autorului, se pedepseşte conform legilor în vigoare.