HOTAR - HOTARNIC - HOTARNICĂ | Muzeul din inima mea |

HOTAR - HOTARNIC - HOTARNICĂHOTAR (межа/рубеж) – figurează în documente cu 3 sensuri: 1. cuprinsul unei posesiuni private sau publice; 2. linia de demarcare dintre bunurile funciare private sau dintre ţări; 3. margine, limită[1].
În Basarabia, termenul s-a păstrat pe parcursul sec. al XIX-lea cu toate 3 sensuri. Cu sensul de linie de hotar dintre 2 ţinuturi sau dintre 2 sau mai multe sate ne poate servi ca exemplu hotărnicia ţinutului Hotin potrivit împărţirii administrativ-teritoriale din 1818: începând de la râul Nistru, între moşiile satelor Cremenciug şi Iarova, hotarul trece pe teritoriul fostului ţinut Soroca, despărţind moşiile satelor Cremenciug, Dărcăuţi, Mălcăuţi, Mândâcul Vechi, Mândâcul Nou şi Târnova, care, potrivit noii diviziuni a regiunii, trec în ţinutul Iaşi, de cele ale satelor Iarova, Tătărăuca Nouă, Tătărăuca Veche, Visoca, Trăistieni (sau Plop) şi Horodiciul (sau Ţau), care sunt incluse în componenţa ţinutului Hotin. De la marginea satelor Târnova şi Horodiciul, hotarul ţinutului continuă pe teritoriul ţinutului Iaşi, având direcţia spre gura râului Ciuhur şi lăsând satele Donduşeni şi Rediul Mare, cătunul şi moşia Galieşti, satul Fântâna Albă şi moşia Pogubeni ce aparţine acestui sat, cătunul Chetroşica, satul Brătuşeni, cătunul Şofrâncani şi satul Stângăceni în componenţa ţinutului Hotin, iar satul Scăieni, moşiile Frăseni, Ochiul Alb, Magdana, satul Şofrâncanii Noi, cătunul Pârjota, satul Zăicani, moşia Stâncăuţi, satele Damaşcani şi Duruitoarea în componenţa ţinutului Iaşi. Continuă apoi pe râul Ciuhur, în josul apei, până la vărsarea în râul Prut, lăsând în ţinutul Iaşi moşia Sindghiort şi satul Branişte cu moşia sa. De la gura râului Ciuhur hotarul ţinutului coteşte în amonte pe malul stâng al râului Prut, continuă pe frontiera cu Austria şi pe malul drept al Nistrului până la hotarul dintre satele Iarova şi Cremenciug[2].
HOTARNIC – persoană împuternicită de autorităţile de stat pentru măsurarea şi delimitarea proprietăţilor funciare[3].
HOTARNICĂ (mărturie hotarnică) (межевой лист) – document ce confirmă hotarele unei localităţi, eliberat de instituţiile abilitate din Moldova medievală. În perioada războiului ruso-turc din anii 1806-1812 toate documentele, inclusiv acestea, emise de Divanul Moldovei, erau vizate de preşedintele Divanului, senatorii ruşi S.S. Kuşnikov şi V.I. Krasno-Milaşevici[4]. Acest termen este atestat şi în Basarabia după anexarea ei la Rusia.


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 220.
[2] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 28, f. 27; Valentin Tomuleţ. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828). – Chişinău, 2007, vol. II, p. 301-302.
[3] Vasile Breban. Dicţionar general al limbii române. Vol. I. – Bucureşti, 1992, p. 444.
[4] ПСЗРИ. Собр. II, т. XXIV, отд. второе, 1849, №23578. – СПб., 1850, с. 98.