ICHILÂC - IMIGRANT RUS - INGINER-ADMINISTRATOR ÎN CADRUL SALINELOR DIN BASARABIA - INSPECTORATUL GUBERNIAL AL ÎNCHISORILOR DIN BASARABIA | Muzeul din inima mea |

ICHILÂC - IMIGRANT RUS - INGINER-ADMINISTRATOR ÎN CADRUL SALINELOR DIN BASARABIA - INSPECTORATUL GUBERNIAL AL ÎNCHISORILOR DIN BASARABIA

ICHILÂC (икилык) – 1. Veche unitate de măsură a capacităţii, egală cu 50 de dramuri; 2. Monedă veche de argint turcească, care a circulat în Ţările Române în prima jumătate a sec. al XIX-lea[1].
Ichilâcul a circulat o anumită perioadă de timp şi în Basarabia, după anexarea ei la Imperiul Rus. A avut un curs stabil în perioada războiului ruso-turc din anii 1806-1812 şi guvernatorul civil al Basarabiei a limitat schimbul acestei monede[2].
IMIGRANT RUS (русский переселенец)  ţăran rus sau ucrainean, transferat cu traiul în Basarabia din guberniile interne ruse, după anexarea teritoriului dintre Prut şi Nistru la Imperiul Rus[3]. În 1827 primii imigranţi din judeţele Suraj, Belgorod şi Oboian, gubermia Kursk, în număr de 823 de persoane au fost aşezaţi în ţinutul Akkerman[4]. În 1828 s-au transferat cu traiul în Basarabia 129 odndvorţi din Ucraina, 379 ţărani din gubernia Poltava şi 140 – din gubernia Kursk[5]. Procesul de colonizare a Basarabiei cu imigranţi ruşi din aceste gubernii a continuat până în anii ’50 ai sec. al XIX-lea. Ca rezultat al acestei politici, în anii ’30-’40 ai sec. al XIX-lea în Basarabia au fost strămutaţi cca 10 mii de ţărani ruşi şi ucraineni[6].
INGINER-ADMINISTRATOR ÎN CADRUL SALINELOR DIN BASARABIA (Инженер-смотритель Бессарабских соляных озер) – funcţie instituită potrivit statelor de funcţii în Administraţia salinelor din Basarabia. La decizia Comitetului de Miniştri din 22 iunie 1837, funcţia de inginer-administrator a fost plasată în „Condica rangurilor” cu clasa a 8-a. Postul urma sa fie ocupat de un funcţionar civil[7].
INSPECTORATUL GUBERNIAL AL ÎNCHISORILOR DIN BASARABIA (Бессарабская губернская тюремная инспекция) – instituit în anul 1910, în cadrul Cârmuirii Guberniale din Basarabia. În competenţa inspectoratului era supravegherea locurilor de detenţie, a coloniilor şi azilurilor de corecţie, respectarea şi executarea legilor privind modul de întreţinere a deţinuţilor. Inspectoratul Gubernial al închisorilor din Basarabia a fost suspendat în anul 1918[8].


[1] Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române. – Chişinău, 2007, p. 877.
[2] ANRM, F. 5, inv. 2, 1813, d. 51, f. 1, 3.
[3] Ruşilor veniţi din guberniile ruse nu le-a fost acordat statutul de coloniști.
[4] AISR, F. 1285, inv. 1, 1827, d. 183, f. 1-1 verso.
[5] Ibidem, 1827, d. 286, f. 1-1 verso; d. 332, f. 1-1 verso; 1827-1828, d. 3, f. 1.
[6] И.А. Анцупов. Переселение казенных крестьян из внутренних губерний России и Украины в Бессарабию. – În: Известия Молдавского филиала АН СССР, 1961, 5 (83), с. 31, 36.
[7] ПСЗРИ. Собр. II, т. XII, отд. первое, 1837, №10379. – СПб., 1838, с. 587-588.
[8] Îndrumător al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova. – Chişinău, 2004, p. 105.