ISPISOC - IUZLUC - ÎMBLĂCIU | Muzeul din inima mea |

ISPISOC - IUZLUC - ÎMBLĂCIU
ISPISOC (исписок) – document emis de Cancelaria domnească în scopul întăririi unei schimbări de posesie pe baza zapiselor de vânzare-cumpărare sau pe baza unui hrisov mai vechi. Ispisocul mai este definit ca „un act oficial de recunoaştere sau confirmare a unui privilegiu de proprietate”[1].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 249-250.
IUZLUC (ecatostar) (юзлук) – monedă veche de argint turcească, care s-a aflat în circulaţie în Principatul Moldova, egală cu 100 de parale[1].
Iuzlucul a circulat o anumită perioadă de timp şi în Basarabia, după anexarea ei la Imperiul Rus. A avut un curs stabil în perioada războiului ruso-turc din anii 1806-1812 şi guvernatorul civil al Basarabiei a limitat schimbul ei[2].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 240.
[2] ANRM, F. 5, inv. 2, 1813, d. 51, f. 1.
ÎMBLĂCIU (ымблачиу) – unealtă agricolă rudimentară, formată dintr-un băţ de lemn legat prin curele de o coadă lungă, cu care se îmblătesc grânele[1].


[1] Vasile Breban. Dicţionar general al limbii române. Vol. I. – Bucureşti, 1992, p. 495.