DIRECŢII | Muzeul din inima mea |

DIRECŢII

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIEI DE ACCIZE DIN BASARABIA (Отделение Акцизного Управления в Бессарабской об­ласти) – direcţie instituită în baza deciziei Senatului Guvernant din 17 august 1872. Conform registrului Ministerului de Finanţe din 31 ianuarie 1862 privind numărul Administraţiilor de Accize, potrivit taxei de accize, regiunea Basarabia a fost inclusă în gubernia Podolia şi subordonată Administraţiei de Accize din gubernia Podolia. La dispoziţia Ministerului de Finanţe, regiunea Basarabia a fost separată de Administrata de Accize din gubernia Podolia şi, începând cu 1 septembrie 1872, în oraşul Chişinău a fost instituită Administraţia Gubernială de Accize[1].
DIRECŢIA DISTRICTULUI HOTIN DE ADMINISTRARE A PROPRIETĂŢILOR STATULUI (Хотинское окружное управ­ление государственных имуществ) – direcţie instituită în anul 1839. Avea în competenţă problemele ocrotirii sănătăţii, agriculturii, cadastrului, perceperea impozitelor, veniturile şi cheltuielile proprietăţilor de stat din districtul Hotin, ordinea publică etc. A fost lichidată în anul 1861[2].
DIRECŢIA DE CONTROL A REGIUNII (GUBERNIEI)
BASARABIA
(Бессарабская областная/губернская контроль­ная палата) – direcţie instituită în anul 1865, fiind subordonată Controlorului de stat. Efectua controlul activităţii financiare a instituţiilor departamentelor civile şi militare. A fost suspendată în anul 1918[3].
DIRECŢIA GUBERNIALĂ A BASARABIEI ÎN PROBLEME JUDEŢENE ŞI URBANE (Бессарабское губернское по земским и городским делам Присутствие) – direcţie instituită în baza decretului Senatului Guvernant din 28 iunie 1890 prin fuzionarea a două administraţii guberniale – a celei în probleme judeţene şi a celei în probleme urbane[4].
În componenţa Direcţiei intra guvernatorul, mareşalul gubernial al nobilimii, viceguvernatorul, preşedintele tribunalului de district, administratorul Camerei de Stat, preşedintele Consiliului de zemstvă guberniale, primarul oraşului şi un membru din partea adunării guberniale. Acest organ controla hotărârile şi dispoziţiile instituţiilor de zemstvă şi ale organelor autoadministrării orăşeneşti[5].
După Revoluţia din februarie 1917 i s-a modificat denumirea în „Serviciul pe probleme judeţene şi urbane pe lângă comisarul Basarabiei(Отдел по земским и городским делам при бессарабском комисаре)[6].
A fost suspendată în martie 1917.


[1] ПСЗРИ. Собр. II, т. XLVII, отд. второе, 1872, №51222. – СПб., 1875, с. 440-441.
[2] Îndrumător al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova, p. 148-149.
[3] Ibidem, p. 123.
[4] Dinu Poştarencu. Contribuţii la istoria modernă a Basarabiei. I. – Chişinău, 2005, p. 49.
[5] Îndrumător al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova, p. 35.
[6] Dinu Poştarencu. Op. cit., p. 49.