CARTE LITURGICĂ - CARTE RARĂ - CASĂ DE CEAMUR - CAŞCAVAL - CATASTIF | Muzeul din inima mea |

CARTE LITURGICĂ - CARTE RARĂ - CASĂ DE CEAMUR - CAŞCAVAL - CATASTIF

CARTE LITURGICĂ – carte religioasă întrebuinţată în Biserica Ortodoxă din Basarabia pentru săvârşirea ritualului liturgic[1].
CARTE RARĂ (редкая книга) – carte veche, cea cu tiraj limitat, unicatele, ediţiile princeps. Conceptul de „carte rară” are numeroase sensuri: rară poate fi cartea românească veche, dar şi cărţile cu o realizare grafică deosebită, ediţiile foarte costisitoare/scumpe; cartea care a fost distrusă sau interzisă şi prigonită (de regimuri totalitare); conceptul de raritate are două forme de categorisire: raritate absolută (unicatele, manuscrisele, cărţile care nu au tiraj, volumele de omagiu); relativă (cărţi interzise, suprimate, prohibite) [2].
CASĂ DE CEAMUR (чемгурный дом) – casă din lut, de 5 stânjeni lungime şi 2,5 stânjeni lăţime, care avea, de regulă, două odăi şi care le construiau, în baza unor contracte, ţăranii basarabeni pentru cazacii Armatei de la Dunăre[3].


[1] Maria Danilov. Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia. 1812-1918 (Între tradiţie şi politica ţaristă). – Chişinău, 2007, p. 40.
[2] Maria Danilov. Cartea românească veche în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Catalog. – Chişinău, 2002, p. 10-12.
[3] M.P. Muntean. Op. cit., p. 179.
 
CAŞCAVAL (кашкавал)– brânză moldovenească, pregătită din lapte de oaie sau capră, cu ajutorul aburilor sau apei calde. Procesul de pregătire – 45 de zile[1].


[1] M.P. Muntean. Op. cit., p. 129.

CATASTIF (реестр/книга для записей) – registru cu întrebuinţări multiple, folosit în practica vieţii juridice, administrative, economice şi comerciale în Moldova şi în Ţara Românească din sec. XIV-XV[1]. În catastife speciale se înregistrau datoriile de fisc, se înscriau cislele – numărul contribuabililor etc.[2]


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 78.
[2] V.Costăchel, P.Panaitescu, A.Cazacu. Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII). – Bucureşti, 1957, p. 374.