FERIE - FORTMEISTRU - FRUNTAŞ - FUNCŢIONAR - FUNDUC | Muzeul din inima mea |

FERIE - FORTMEISTRU - FRUNTAŞ - FUNCŢIONAR - FUNDUC

FERIE (фиерия) – taxă, păstrată în Basarabia din perioada medievală, percepută pentru obţinerea titlului executor şi, în acelaşi timp, de răsplătire a celui ce judecase, constituind un venit al acestuia (taxă la care era impusă persoana care a câştigat procesul)[1].
Spre exemplu: statutul breslei cizmarilor din Bender prevedea că ucenicul, angajându-se la muncă la meşter, era obligat să plătească feria, ce constituia 1 leu şi 60 de aspri[2].
FORTMEISTRU (форштмейстер) – funcţionar special, instituit de Administraţia imperială, împuternicit cu supravegherea în stepele din Sudul Basarabiei a pădurilor ce aparţineau statului. În judeţele Orhei, Iaşi şi Hotin pădurile aparţineau proprietarilor[3].
FRUNTAŞ (фрунташ)– ţăran înstărit în Basarabia, care avea în gospodărie mai mult de 8 capete de vite pe care le folosea la muncile agricole[4].


[1] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 341, f. 1-1 verso.
[2] Ibidem, F. 4, inv. 1, d. 115, f. 22-22 verso.
[3] Ibidem, F. 5, inv. 3, d. 747, f. 169.
[4] Ibidem, F. 38, inv. 1, 1832, d. 213, f. 43-44.


FUNCŢIONAR DIPLOMATIC AL MINISTERULUI DE EXTERNE PE LÂNGĂ GUVERNATORUL GENERAL AL NOVOROSIEI ŞI BASARABIEI (Дипломатический чиновник Ми­нис­тер­­ства Иностранных Дел при Новороссийском и Бес­са­рабс­ком генерал-губернаторе) – post instituit de Senat la 30 octombrie 1856, la cererea ministrului Justiţiei. Funcţia dată intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 1857 şi înlocuia funcţia de agent al Ministerului de Externe de pe lângă carantina Odesa – post care, începând cu această dată, este lichidat. Funcţionarul diplomatic era egalat în drepturi în serviciul de funcţii cu funcţionarul de clasa a V-a şi primea un salariu anual de 1800 rub. argint şi 200 rub. – pentru rechizite de birou[1]. Instituirea funcţiei de funcţionar diplomatic al Ministerului de Externe pe lângă guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei avea o tangenţă directă cu înfrângerea Rusiei în războiul Crimeei (1853-1856).


[1] ПСЗРИ. Собр. II, т. XXXI, отд. первое, 1856, №31072. – СПб., 1857, с. 953.


FUNDUC (фундук) – monedă turcească de aur în greutate de 2,43 g. emisă la 1748. În Ţările Române funducul a circulat în sec. al XVIII-lea şi al XIX-lea (în acest secol, paralel cu denumirea de altân), cu o valoare apropiată de a ducaţilor europeni (veneţieni, olandezi, ungureşti), adică echivalent cu 11 sau 22 piaştri sau chiar cu 35 lei vechi[1].
În Basarabia funducul a circulat în primii ani după anexarea acestui teritoriu la Imperiul Rus. La dispoziţia guvernatorului civil al Basarabiei a fost interzis, din considerentul că nu avea curs de schimb şi „…cerere pe viitor în această monedă pentru cursul mărunt nu se prevede”[2].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 202.
[2] ANRM, F. 5, inv. 2, 1813, d. 51, f. 11.