ADMINISTRAŢIA DOMENIILOR DIN BASARABIA ALE MĂNĂSTIRILOR ORTODOXE DE PESTE HOTARE (Управ­ле­ние Имениями Православных Заграничных Монастырей в Бесса­рабии) | Muzeul din inima mea |

ADMINISTRAŢIA DOMENIILOR DIN BASARABIA ALE MĂNĂSTIRILOR ORTODOXE DE PESTE HOTARE (Управ­ле­ние Имениями Православных Заграничных Монастырей в Бесса­рабии)ADMINISTRAŢIA DOMENIILOR DIN BASARABIA ALE MĂNĂSTIRILOR ORTODOXE DE PESTE HOTARE (Управ­ле­ние Имениями Православных Заграничных Монастырей в Бесса­рабии) – instituţie de stat creată în baza decretului imperial din 9 martie 1873, subordonată Ministerului Proprietăţilor Statului al Imperiului Rus[1], cu sediul în oraşul Chişinău. În competenţa Administraţiei erau următoarele atribuţii: supravegherea integrităţii proprietăţilor imobiliare şi mobiliare primite în gestiune şi protejarea lor de orice pretenţie; organizarea la timp şi punerea la licitaţie a moşiilor, al căror termen de arendă a expirat deja; elaborarea şi punerea în aplicare a condiţiilor de arendă a pământurilor subordonate mănăstirilor de peste hotare; supravegherea îndeplinirii de către arendatori a obligaţiilor asumate, în mod special, încasarea la timp a plăţilor de arendă etc. La data instituirii, personalul Administraţiei domeniilor din Basarabia ale mă­năs­ti­rilor ortodoxe de peste hotare era alcătuit din: un administrator, ajutorul acestuia, un revizor silvic, un secretar, care deţinea și funcţiia de contabil, un pădurar, patru ajutori de pădurar şi trei călăuze silvice.


[1] ПСЗРИ. Собр. II , т. XLVIII, 1873, отд. первое, №51986. – СПб., 1873, с. 312-313.