COMISIA PRINCIPALĂ DE APROVIZIONARE A ARMATEI DUNĂRENE (Главная комиссия по снабжению Дунайской Армии) | Muzeul din inima mea |

COMISIA PRINCIPALĂ DE APROVIZIONARE A ARMATEI DUNĂRENE (Главная комиссия по снабжению Дунайской Армии)COMISIA PRINCIPALĂ DE APROVIZIONARE A ARMATEI DUNĂRENE (Главная комиссия по снабжению Дунайской Армии) – comisie care activa pe lângă comandamentul armatei ruse de ocupaţie, dislocată în Principatele Române, în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812, în a cărei competenţa era aprovizionarea armatei cu produse alimentare şi furaje. Comisia, având la dispoziţie numărul de ostaşi dislocaţi în Principate, numărul de cai şi boi folosiţi ca forţă de tracţiune, pregătea informaţiile de rigoare şi le prezenta senatorilor ruşi, preşedinţi în divanele Principatelor Române. Spre exemplu, după ce la sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai 1810 administratorii ruşi iarăşi pun problema pregătirii fânului, Comisia de aprovizionare a armatei ruse a efectuat calculele corespunzătoare şi a stabilit că pentru necesităţile celor 71099 cai şi 58307 boi în iarna anilor 1810-1811 erau necesare 19373660 puduri de fân, care urmau să fie pregătite în Moldova şi în Ţara Românească, cantitate care nici pe departe nu putea fi asigurată integral de către populaţie[1]. Activitatea Comisiei a cauzat prejudicii serioase populaţiei Principatelor. Potrivit registrelor Comisiei de aprovizionare a armatei în octombrie 1810, casieria militară datora Divanului Moldovei 332285 lei. În foarte multe cazuri, sumele cuvenite nu erau achitate integral[2].
După ce s-a terminat războiul, începând cu 3 septembrie 1812, sediul acestei comisii este transferat la Chişinău[3].


[1] Alexei Agachi. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă (1806-1812). – Chişinău, 2008, p.168.
[2] Ibidem, p. 190.
[3] Dinu Poştarencu. Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. – Chişinău, 2006, p. 96.