ACT STATUTAR DE ÎMPROPRIETĂRIRE (ACT REGLEMENTAR) (уставная грамота) | Muzeul din inima mea |

ACT STATUTAR DE ÎMPROPRIETĂRIRE (ACT REGLEMENTAR) (уставная грамота)ACT STATUTAR DE ÎMPROPRIETĂRIRE (ACT REGLEMENTAR) (уставная грамота) – document în baza căruia se efectua împroprietărirea ţăranilor clăcaşi (aflaţi pe pământurile moşierilor şi instituţiilor bisericeşti) din Basarabia în urma reformei agrare din 14 iulie 1868. El era elaborat după un model unic, pentru toate satele şi moşiile din provincie. Articolul 3 al Regulamentului din 14 iulie 1868 stipula că „raporturile funciare dintre proprietari şi ţărani stabiliţi pe moşiile lor erau fixate în actele statutare de împroprietărire care se elaborau în ordinea indicată în articolele 101-110 ale prezentului Regulament”[1]. Actul de împroprietărire specifica: 1. denumirea localităţii şi judeţul din care aceasta făcea parte; 2. numele şi prenumele proprietarului, gradul sau titlul acestuia; 3. numărul ţăranilor ce aveau dreptul la împroprietărire în conformitate cu articolul 7 al Regulamentului din 14 iulie 1868; 4. câţi dintre ei dețineau terenuri agricole şi câţi nu aveau deloc pământ; 5. în ce bază foloseau ţăranii pământul: a unei înţelegeri mutuale sau a unui contract; 6. suprafaţa totală a terenurilor agricole care erau exploatate de către ţărani; 7. suprafaţa terenurilor arabile aflate în proprietatea moşierului şi partea din aceasta ce era ocupată de păduri; 8. dacă ţăranii aveau dreptul la un lot suplimentar de pământ şi anume de ce mărime; 9. suprafaţa totală a terenurilor arabile ce treceau în folosinţa ţăranilor şi hotarele bine stabilite ale acestora; 10. câte loturi personale erau în sat şi ce suprafaţă aveau acestea; 11. în ce bază ţăranii îndeplineau prestaţiile în folosul moşierului: în baza unei înţelegeri mutuale sau a unor norme juridice scrise; 12. care era mărimea dării în bani pentru pământul primit; 13. care erau condiţiile de folosire a vadului de adăpare a vitelor, a drumurilor pentru cirezi şi a ţarcurilor[2].
Elaborarea actelor de împroprietărire revine Administraţiei Regionale pentru problemele ţărăneşti din Basarabia, iar corectitudinea punerii în aplicare a acestora era urmărită atât de instituţia menţionată, cât şi de judecătoriile de pace şi de Congresele judeţene ale judecătoriilor de pace. Actele de împroprietărire urmau să fie elaborate şi puse în vigoare în timp de doi ani din ziua publicării Regulamentului din 14 iulie 1868, adică de la 1 octombrie 1868 până la 1 octombrie 1870. În pofida acestui fapt, elaborarea actelor de împroprietărire s-a tergiversat. Aceasta se explică prin faptul că în Basarabia actele de împroprietărire erau puse în aplicare nu imediat, ci, în diferite moşii, în termene diferite, din simplul considerent că până la aplicarea reformei ţăranii din Basarabia foloseau pământul moşieresc în baza unor contracte speciale încheiate cu proprietarul. Ca rezultat, actele de împroprietărire au putut fi puse în aplicare doar după expirarea termenului stipulat în contract. Până la 1 octombrie 1870 urmau să fie implementate doar actele pentru moşiile mari, iar actele pentru moşiile mici (ce nu depăşeau 300 desetine de pământ) – abia după 4 aprilie 1875, când au fost aprobate Normele privind relaţiile agrare ale ţăranilor stabiliţi pe moşiile răzeşeşti şi moşiile mici din gubernia Basarabia[3]. În realitate, implementarea actelor de împroprietărire pentru moşiile mari s-a finisat abia în 1872, iar pentru moşiile mici şi mai târziu[4].


[1] ANRM, F. 122, inv. 1, d. 424, f. 112.
[2] ANRM, F. 122, inv. 1, d. 424, f. 116-117; F. 8, inv. 1, d. 2, f. 28-54.
[3] ПСЗРИ. Собр. II , т. L, 1875, отд. первое, №54352. – СПб., 1875, с. 113-114.
[4] Я.Гросул, И.Будак. Крестьянская реформа 60-70 годов XIX века в Бессарабии. – Кишинев, 1956, с. 92.