CATAGRAFIE / RECENSĂMÂNT (перепись населения) | Muzeul din inima mea |

CATAGRAFIE / RECENSĂMÂNT (перепись населения)CATAGRAFIE / RECENSĂMÂNT (перепись населения) – formă de evidenţă statistică (de regulă, periodică), constând în înregistrarea exhaustivă a datelor supuse observării (a populaţiei, animalelor, vehiculelor, averii mobiliare şi imobiliare etc.) de către observatori speciali trimişi la faţa locului de administraţia locală sau centrală[1].
În Ţările Române a îndeplinit două funcţii: 1. Inventar al bunurilor, instrument juridic de drept privat; 2. Recensământ, realizat în scopuri fiscale de administraţia de stat pentru determinarea exactă a numărului de contribuabili[2].
În Principatul Moldova, până la anexarea teritoriului dintre Prut şi Nistru la Imperiul Rus, au fost înfăptuite mai multe recensăminte fiscale ale populaţiei. S-au păstrat doar cele din 1772-1773, 1774 şi 1803. Materialele recensămintelor se păstrează în Arhiva Centrală de Stat a Actelor Vechi, fondul „Dosare moldoveneşti şi munteneşti” (F. 293). Fondul s-a format în rezultatul activităţii administraţiei militare ruse în Moldova şi în Ţara Românească în timpul războiului ruso-turc din anii 1768-1774. Recensămintele au fost efectuate la dispoziţia comandantului armatei ruse, mareşalului P.A. Rumeanţev, care dorea să ştie pe ce resurse materiale şi umane se poate baza comandamentul rus în lupta cu Imperiul Otoman[3]. În 1774, doar după un an de la terminarea primului recensământ, s-a efectuat încă un recensământ al populaţiei, dar în tabelele acestuia n-au fost incluşi capii de familii[4]. O altă catagrafie a fost realizată în Ţara Moldovei în 1803 la ordinul domniei.
În sec. al XIX-lea termenul de catagrafie iese din circulaţia curentă a vieţii economice şi juridice, fiind înlocuit cu alţi termeni de provenienţă occidentală (inventar, recensământ)[5].
Primul recensământ general al populaţiei în Imperiul Rus (respectiv şi în Basarabia) a fost efectuat în 1897, care a fost utilizat cu prisosinţă de cercetătorii care s-au ocupat de problema demografică. Deşi recensământul conţine un material statistic valoros şi destul de divers, el conţine şi date exagerate referitoare la structura etnică a populaţiei din Imperiul Rus, constatare făcută pe parcursul timpului de mai mulţi cercetători[6].


[1] Vasile Breban. Dicţionar general al limbii române. Vol. I. – Bucureşti, 1992, p. 863.
[2] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 77.
[3] Moldova în epoca feudalismului. Vol. VII. Partea I. Recensămintele populaţiei Moldovei din anii 1772-1773 şi 1774. – Chişinău, 1975, p. 9-10.
[4] Despre importanţa recensămintelor populaţiei din 1772-1773 şi 1774 în studierea problemelor de ordin demografic în Moldova, a se vedea mai detaliat: Ibidem, p. 5-13.
[5] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 77.
[6] Современные этнические процессы в СССР. – М., 1975, c. 39.