FUMĂRIT (фумарит) | Muzeul din inima mea |

FUMĂRIT (фумарит)FUMĂRIT (фумарит) – dare care a avut în Ţările Române o triplă incidenţă: 1. Dare pe case, pe toate gospodăriile. 2. Dare pe prăvăliile din oraşe destinate comerţului de orice fel. 3. Dare plătită de fiecare casă din regiunea bălţilor pentru dreptul de a prinde gratuit peşte. De regulă, fumăritul a însemnat o dare pe case (gospodării), identificate prin fumuri (hornuri)[1].
Din surse de arhivă aflăm că fumăritul este un impozit bănesc, stabilit pentru fiecare casă, la care era impusă toată populaţia şi a cărui mărime era stabilită de Domn[2]. D.Cantemir scrie că s-a stabilit „…în timp de pace în folosul statului să se strângă de la fiecare gospodărie ţărănească aşa-numitele fumuri: optzeci de aspri, adică un florin; la primejdie de război câte un imperial, adică o sută douăzeci de aspre, iar la greutăţile cele mai mari câte un galben, care pe vremea acea echivala cu două sute de aspri”[3].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 201.
[2] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 341, f. 1-1 verso.
[3] Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei. – Chişinău, 1975, p. 154- 156.