AUTOHTON (туземный/коренной) | Muzeul din inima mea |

AUTOHTON (туземный/коренной)AUTOHTON (туземный/коренной) (Din fr. autochtone; gr. autohton; auto „însuşi” + chthon „pămânr, ţară”) – populaţie care s-a format şi s-a dezvoltat pe teritoriul care trăieşte şi în prezent; care are rădăcini străvechi pe un teritoriu anumit şi valori comune: originea etnică, limba, credinţa, tradiţiile, datinile etc.; băştinaş; indigen[1]. Cu aşa conţinut acest termen este atestat şi în documente de epocă, emise de administraţia locală din Basarabia, în primii ani după anexarea ei la Imperiul Rus. Cu referire la acest termen, Serdăria Orhei scria, spre exemplu, într-un raport din 26 iulie 1816 preşedintelui Comitetului Provizoriu al Basarabiei, guvernatorului de Ekaterinoslav I.H. Ka­lagheor­ghe: „Niamuri di oameni să află în ţănutul acesta ce mai multă parti di naţie moldovenească, care sănt adivăraţi lăcuitori de aicea statorniciţi[2], după care urmează veneticii: ruşii, sârbii, armenii, lipovenii, ţiganii şi jidovii.


[1] Vasile Breban. Dicţionar general al limbii române. Vol. I. – Bucureşti, 1992, p. 80.
[2] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 137-137 verso.