GUVERNUL REGIONAL AL BASARABIEI (Бессарабское област-ное правительство) | Muzeul din inima mea |

GUVERNUL REGIONAL AL BASARABIEI (Бессарабское област-ное правительство)

GUVERNUL REGIONAL AL BASARABIEI (Бессарабское област-ное правительство) – instituit la 2 februarie 1813 în conformitate cu stipulaţiile Regulamentului din 23 iulie 1812 privind constituirea admi­nistraţiei provizorii în Basarabia, format din două departamente şi Adunarea generală a departamentelor[1]. Regulamentul acorda guvernatorului dreptul de a alege şi a numi în funcţii din rândul boierilor moldoveni şi demnitarilor ruşi consilieri în cadrul departamentelor Guvernului Regional, în funcţie de circumstanţe şi de necesităţi, adopta noi hotărâri şi prezenta propuneri spre aprobare Administraţiei imperiale. Pentru funcţionarea Guvernului era instituită Cancelaria Guvernului Regional[2].
Guvernul Regional avea următoarea structură: Departamentul I era alcătuit din trei direcţii (expediţii): prima, responsabilă de acţiunile judiciare, alcătuită din patru consilieri aleşi dintre boieri moldoveni, un expeditor, un şef de birou şi patru funcţionari de birou; cea de a doua se ocupa de procesele penale şi anchetă şi era alcătuită tot din patru consilieri, dintre care trei boieri moldoveni, iar unul era ofiţer de stat-major rus, un expeditor şi trei funcţionari de birou; cea de a treia avea în atribuţie dirijarea poliţiei şi în componenţa acesteia intrau: un consilier din rangul ofiţerilor de stat-major rus, un expeditor şi doi funcţionari de birou. Departamentul I mai avea la dispoziţie un secretar, un raportor, doi traducători, un vagmistru şi patru paznici. Departamentul II la fel era alcătuit din trei direcţii. Fiecare din ele era condusă de câte un consilier, aceştia fiind aleşi din rândul boierilor sau al ofiţerilor de stat-major ruşi. Prima direcţie avea misiunea de a se ocupa de statistica populaţiei, proprietăţile funciare, a doua gestiona finanţele, iar a treia coordona dezvoltarea comerţului şi industriei. Fiecare direcţie avea numărul stabilit de funcţionari: direcţia întâi – un expeditor şi doi funcţionari de birou, direcţia a doua – un contabil, un casier şi cinci funcţionari de birou; direcţia a treia – un expeditor şi doi funcţionari de birou. Departamentul II mai avea la dispoziţie un secretar, un vagmistru şi doi paznici[3].
Pornind de la faptul că în Basarabia n-au fost create instituţii judiciare, potrivit unei decizii imperiale din 26 noiembrie 1815, anunţate de Senat ministrului de Justiţie, deciziile legate de litigiile civile, examinate la şedinţa comună a Guvernului Regional, urmau să fie examinate în ordine de apel în Departamentul IV al Senatului Guvernant[4].
Regulamentul privind administrarea Basarabiei din 28 aprilie 1818 stipula că Administraţia civilă a Basarabiei se împarte în două părţi: una cu referire la Administraţia gubernială[5] şi cea financiară, iar alta – cu referire la instanţa judecătorească. Prima parte a fost denumită Guvernul Regional al Basarabiei, în care intrau: guvernatorul civil, viceguvernatorul, consilierii, trezorierul şi asesorii guberniali[6].
Guvernul Regional era alcătuit din două departamente, dintre care primul era cel executiv, administrat nemijlocit de guvernatorul civil ce se conducea de Regulamentul cu privire la administraţia guberniilor ruseşti, iar cea de-al doilea, administrativ, condus de viceguvernator, se ocupa de problemele de stat şi economice şi se conducea de regulile cuprinse într-o instrucţiune special elaborată pentru el[7]. Anume în Departamentul II erau discutate toate problemele de rutină legate de activitatea cotidiană din Basarabia.
În adunarea comună a departamentelor erau convocaţi toţi consilierii din ambele departamente. Preşedinte al adunării comune a departamentelor era guvernatorul civil. În competenţa adunării comune a departamentelor erau următoarele întrebări: examinarea şi adoptarea deciziilor definitive în chestiunile venite în apel de la departamente, examinarea chestiunilor propuse de guvernatorul civil etc. Deciziile luate în cadrul adunării comune a departamentelor erau adoptate cu o simplă majoritate de voturi[8].
Departamentul I avea în structura sa trei direcţii: prima – pentru examinarea litigiilor civile, alcătuită din 4 consilieri numiţi dintre boierii locali, un expeditor, un traducător, un şef de birou şi 4 grefieri; a doua – pentru cazurile penale şi de anchetă, alcătuită din 3 consilieri numiţi dintre boierii locali, un consilier – ofiţer superior rus, un traducător şi 3 grefieri şi a treia – pentru supravegherea poliţiei, alcătuită dintr-un consilier rus, un expeditor şi doi grefieri. În statele de personal, în afară de funcţionarii numiţi, mai activau: un secretar, un vagmistru şi 4 paznici. În calitate de consilieri în Departamentului I al Guvernului Regional au fost numiţi: D.Răşcanu, I.Carp, P.Catargi, M.Râşcanu – în prima direcţie; T.Başotă, N.Ca­targi, Milactache, F.Bukin – în direcţia a doua; P.Leibin – în direcţia a treia[9].
Departamentul II al Guvernului Regional avea şi el în componență trei direcţii – de statistică, de finanţe şi de comerţ. Toate problemele legate de legislaţia comercială sau dife­rite întrebări ce apăreau pe parcurs în domeniul comerţului şi industriei erau discutate în Direcţia comercială. Aceasta „…valorifica toate mijloacele de extindere a comerţului intern şi exterior şi de dezvoltare a industriei în această provincie”[10]. Dar, activitatea Direcţiei comerciale era puţin efectivă, deoarece timp îndelungat a lipsit consilierul desemnat pentru îndeplinirea funcţiilor legate de activitatea comercială (un funcţionar rus aflat mult timp într-o deplasare de serviciu). Alături de problemele de bază fixate de Regulament, Departamentul II se mai ocupa şi cu soluționarea altor probleme, inclusiv cu instituirea cordoanelor din rândul locuitorilor la hotarele Basarabiei, construirea carantinelor provizoriu, urma să întreprindă anumite măsuri în scopul protejării provinciei de pătrunderea ciumei şi holerei, avea de soluţionat problemele legate de transportarea proviziilor şi furajului pentru necesităţile armatei ruse etc.[11] Totodată, nici una din direcţii nu era împuternicită să ia anumite decizii definitive asupra problemelor curente. Ele se ocupau doar cu perfectarea dosarelor. Deciziile erau adoptate doar cu majoritatea voturilor la adunarea fiecărui departament. Însă, şi în aceste instanţe deciziile nu erau definitorii. Doar adunarea generală, ce era alcătuită din consilierii tuturor departamentelor sub preşedinţia guvernatorului, putea discuta şi aproba definitiv acele propuneri, care erau înaintate spre discuţie şi aprobate de departamente sau de către guvernator[12].
În adoptarea diferitelor decizii de către Guvernul Regional un rol important, după cum am menţionat deja, îi revenea guvernatorului. După demiterea lui Scarlat Sturdza[13] din funcţia de guvernator civil, în mai 1813, ambele funcţii – de guvernator civil şi de guvernator militar – sunt exercitate, potrivit ucazului din 17 iunie 1813, de I.M. Hartingh[14], care a depus toate eforturile pentru a include Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus.
După demiterea generalului I.M. Hartingh din ambele funcţii de guvernator (ianuarie 1816)[15], iar prin ordinul imperial din 10 septembrie 1817 şi din funcţia de comandor al Districtului dunărean de trupe de geniu[16], guvernator civil al Basarabiei este numit prin edictul din 21 mai 1816 guvernatorul general al Podoliei general-locotenentul A.N. Bahmetev[17], în mâinile căruia este concentrată puterea militară şi civilă.
Pe parcursul anilor diferite funcţii din cadrul Guvernului Regional au fost exercitate de mai multe persoane:

GUVERNUL REGIONAL AL BASARABIEI (1813-1816)

Consilieri: Krupenski, Leibin, Lugovski, Bukin, Somov, Catargi, Donici, Bucşanescu, Iuşnevski, Râşcanu, Başota, Russo, Pizani, Caplescu, Dicescu, Bogaţki, Tanski, Şpakovski.

GUVERNUL REGIONAL AL BASARABIEI (1816-1818)
I. Departamentul executiv:
Preşedinte           – Krupenski
Prima expediţie   – Bogaţki şi Pruncul
A doua expediţie            – Tanski, Sturdza şi Donici
A treia expediţie – trezorier Şpakovski

II. Departamentul judiciar:

Preşedinte
  Catacazi
Secţia „Procese civile”
  Millo, Cheşcu, Donici, Russo, Râşcanu, Catargi, Russo, Donici, Cazimir
Secţia „Procese penale”
  Fedosiu, Râşcanu, Leibin, Dicescu, Catargi, Caplescu,
Başotă, Kurik
Secretarul departamentelor
  Iuşnevski
Traducător
   Ianov
 GUVERNUL REGIONAL AL BASARABIEI (1818-1828)

I. Expediţia executivă
Preşedinte – guvernatorul
Consilieri din partea Coroanei: Parfentev, Bogaţki, Jdanov, Kozminski, Hoteaev şi Trofimov
Consilieri din partea nobilimii: Cerchez, Russo, Donici, Botezatu, Lazo, Alexandri
Asesori: Lazo, Cerniţki, Millo, Barbu, Solomov, Lozin
Secretari: Gullak, Iablonski, Snejko

II. Expediţia economico-fiscală
Preşedinte – viceguvernatorul
Consilieri din partea Coroanei: Tanski, Balim, Redkin, Jilla, Furman
Consilieri din partea nobilimii: Balasachi, Stamati, Donici, Botezatu
Asesori: Romaşko, Sklearenko
Trezorieri: Şpakovski, Kozmin, Karmazin, Butkov
Secretari: Rujunski, Romaşko
Expeditorul Consiliului Regional – Djuminski (1827-1832)[18].

La 29 februarie 1829, în temeiul noului Regulament privind administrarea Basarabiei, Guvernul Regional al Basarabiei a fost reorganizat în Administraţia regională a Basarabiei[19].


[1] Материалы для новейшей истории Бессарабии. – În: ЗБСК. – Кишинев, 1869, т. III, с. 108-109.
[2] Ibidem, p. 109-110.
[3] Dinu Poştarencu. Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. – Chişinău, 2006, p. 92-94.
[4] ПСЗРИ. Собр. I , т. XXXIII, 1815, № 26008. – СПб., 1830, с. 395.
[5] Basarabia deţinea statut de regiune (beneficiind până în 1828 de o autonomie limitată).
[6] Устав образования Бессарабской области 1818 г. – Кишинев, 1818, с. 4-5.
[7] Устав образования Бессарабской области 1818 г. – Кишинев, 1818, c. 5.
[8] Материалы для новейшей истории Бессарабии. – În: ЗБОСК. – Кишинев, 1869, т. III, с. 114.
[9] ANRM, F. 5, inv. 3, d. 1, f. 2-2 verso, 4, 16.
[10] Материалы для новейшей истории Бессарабии. – În: ЗБОСК. – Кишинев, 1869, т. III, c. 115.
[11] Ibidem, p. 131.
[12] Ibidem, p. 115-116, 119.
[13] Deoarece s-a îmbolnăvit, la 18 mai 1813 S.Sturdza abandonează postul de guvernator civil, lăsându-l în locul său pe general-maiorul I.M. Hartingh, care exercita funcţia de şef militar şi cu care era înrudit. La 19 mai I.M. Hartingh înştiinţeată ambele departamente ale Guvernului Regional, mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni şi alte persoane oficiale că el, în legătură cu îmbolnăvirea lui Sturdza, a preluat conducerea Administraţiei civile a Basarabiei (Dinu Poştarencu. Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. – Chişinău, 2006, p. 118).
[14] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 36, f. 1-3.
[15] ANRM, F. 4, inv.1, d. 48, f. 8-8 verso.
[16] ТБГУАК. – Кишинев, 1902, т. II, с. 36.
[17] ANRM, F. 17, inv. 1, d. 15, f. 7-7 verso.
[18] Valentin Tomuleţ. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828). – Chişinău, 2007, Vol. II, p. 319-321.
[19] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 5 verso.