ADMINISTRAŢIA CARANTINELOR DIN BASARBIA (Ка­ран­тинное управление) | Muzeul din inima mea |

ADMINISTRAŢIA CARANTINELOR DIN BASARBIA (Ка­ран­тинное управление)ADMINISTRAŢIA CARANTINELOR DIN BASARABIA (Ка­ран­тинное управление) – administraţie instituită la 26 octombrie 1813, prin dispoziţia ministrului de interne, cu sediul la Ismail[1], în scopul instituirii cât mai rapide a cordonului sanitaro-vamal la noua frontieră a Rusiei cu Imperiul Otoman, la Prut şi Dunăre. La 27 octombrie 1813 şeful vămii portuare Ismail îi raportează lui I.M. Hartingh că, potrivit dispoziţiilor ministrului de Interne şi ale guvernatorului civil, şeful carantinei din Ismail V.I. Poltavţov a fost inclus cu o zi în urmă în statele de funcţii[2]. Iar la 1 noiembrie 1813 V.I. Poltavţov îi raportează lui I.M. Hartingh despre confirmarea listei funcţionarilor şi a lucrătorilor oficiului carantinei portului Ismail, aceştia fiind: şeful carantinei V.I. Poltavţov, funcţionarul de clasa a IX-a Reizberg, medicul Liubomirov, secretarul Rogozinski, traducătorul Hartuleari şi 2 slujitori de cancelarie, iar pentru casa comercială – încă trei slujitori şi 8 supraveghetori[3].
Regulamentul privind administrarea Basarabiei din 1828 localizează Administraţia carantinelor în categoria instituţiilor speciale din Basarabia, alături de Administraţia poştală, Administraţia vamală şi Administraţia salinelor din Basarabia. Administraţia carantinelor, împreună cu toate instituţiile sale, era subordonată Ministerului de Interne şi guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei. Şeful de district şi şefii carantinelor erau numiţi în funcţie de către împărat, iar membrii carantinelor, directorii, comisarii şi alţi funcţionari carantinali – de către guvernatorul general[4].


[1] П.Свинин. Описание Бессарабской области в 1816 году. – În: ЗООИД. – Одесса, том VI, 1867, c. 236.
[2] ANRM, F. 2, inv.1, d. 199, f. 80.
[3] Ibidem, f. 88, 89.
[4] Ibidem, d. 1197, f. 6 verso.