JUDECĂTORIA ORĂŞENEASCĂ DIN BASARABIA (городское судебное управление) | Muzeul din inima mea |

JUDECĂTORIA ORĂŞENEASCĂ DIN BASARABIA (городское судебное управление)JUDECĂTORIA ORĂŞENEASCĂ DIN BASARABIA (городское судебное управление) – instituită în baza Regulamentului privind administrarea Basarabiei din 29 februarie 1828[1]. La baza instituirii acestei judecătorii a stat Regulamentul din 1775 privind instituirea în fiecare oraş a Magistraturilor, iar în oraşele mai mici şi a târgurilor – a Ratuşelor. În competenţa acestor instituţii era şi judecata populaţiei orăşeneşti.
În componenţa Magistraturii intrau doi burgomiştri şi patru ratmani aleşi din partea societăţilor orăşeneşti. Ratuşele aveau o componenţă similară cu cea a Magistraturilor, dar în Ratuşele cu un număr mai mic de 500 de persoane acestea erau alcătuite dintr-un singur burgomistru şi doi ratmani.
În oraşele cu un număr mai mare de 500 de familii de locuitori veniţi din alte oraşe sau din alte state, în Magistraturi puteau fi aleşi, în afară de burgomiştri şi ratmani ruşi prevăzuţi de Regulament, tot atâţia din partea acestor comunităţi.
Pe lângă Magistraturi şi Ratuşe se afla câte un secretar şi un număr stabilit de funcţionari de cancelarie, care se considerau în serviciul statului.
În competenţa Magistraturilor şi Ratuşelor orăşeneşti erau: 1) toate dosarele penale şi civile ale negustorilor şi mic-burghezilor şi litigiile ce apăreau în urma contractelor comerciale (în cazul în care în oraş nu exista Tribunal Comercial), în afară de dosarele care erau obiectul unor investigaţii judiciare speciale de categoria a 2-a; 2) unele dosare care aveau referinţă la administraţia poliţienească sau de stat.
Competenţa judiciară a Magistraturilor şi Ratuşelor se extindea doar asupra oraşului, orăşelului sau târgului, pentru care au fost instituite aceste organe administrative. În oraşele unde nu erau Tribunale Comerciale, judecătoriei Magistraturilor şi Ratuşelor se supuneau toţi străinii, oaspeţii, negustorii şi nobilii din alte oraşe înscrişi în categoria ghildelor comerciale. Ţăranii care se ocupau cu comerţul în baza certificatelor comerciale de ghildă, deşi se supuneau judecătoriei Magistraturilor şi Ratuşelor, dar pentru petrecerea judecăţii era necesară prezenţa asesorilor săteşti din cadrul judecătoriei de judeţ.
Magistraturile şi Ratuşele orăşeneşti constituiau prima treaptă din cadrul judecătoriei penale şi civile, iar apelurile se adresau Curţii de Apel. În materie de drept civil Magistraturile şi Ratuşele orăşeneşti soluționau în ultimă instanţă toate litigiile care nu depăşeau 100 de ruble. De asemenea, judecătoria exercita unele funcţii ce ţineau de activitatea poliţiei sau a Camerei proprietăţii de supraveghere a unor acţiuni procedurale sau de aplicare a sechestrului. În materie de drept penal Magistraturile şi Ratuşele orăşeneşti examinau cauzele în care nu se prevedea privaţiune de libertate, decăderea din drepturi sau pedeapsă pecuniară etc.[2]


[1] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 7.
[2] Руководство к познанию действующих русских государственных, граж-данских, уголовных и полицейских законов, составленные Ф.Проскуряковым. I. Государственные законы. – СПб., 1854, с. 138-139.