BANCĂ RURALĂ (сельский банк) | Muzeul din inima mea |

BANCĂ RURALĂ (сельский банк)BANCĂ RURALĂ (сельский банк) – instituţie financiară, al cărei capital de bază se formează din mijloacele băneşti locale, care aparţin, de regulă, comunităţilor săteşti şi care efectuează operaţii financiare (bancare) şi organizează circulaţia bancară în mediul rural. Primele bănci săteşti în Basarabia au apărut în 1894[1].
La sfârşitul sec. al XIX-lea în Basarabia existau cca 20 de bănci săteşti. Despre caracterul şi volumul operaţiilor financiare efectuate de băncile săteşti atestă informaţiile privind activitatea în 1900 a celor 9 bănci din trei judeţe – de sud (Akkerman), de centru (Chişinău) şi de nord (Hotin): în judeţul Akkerman activa o singură bancă sătească – Akmanghit; în judeţul Chişinău – 5 bănci (Curluceni, Cebani, Scoreni, Pănăşeşti şi Ialoveni) şi în judeţul Hotin – 3 bănci (Chelmeneţi, Secăreni şi Lipcani). Cele mai mari operaţii financiare le efectuau băncile săteşti din Secăreni şi Chelmeneţi din judeţul Hotin, dar care nu prevalau sumele de 60-80 mii ruble. Operaţiile financiare ale altor bănci erau mult mai modeste: de 20 mii ruble ale băncii din Lipcani, judeţul Hotin, şi de o mie de ruble ale băncii din Curluceni, judeţul Chişinău[2]. De serviciile băncilor săteşti a beneficiat în primul rând burghezia sătească. Dar, capitalurile financiare modeste ale băncilor n-au putut influenţa radical asupra vieţii economice a satului basarabean.


[1] Я.С.Гросул, И.Г. Будак. Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1861-1905 гг.). – Кишинев, 1972, c. 574.
[2] Ibidem, p. 574-575.