CUNIŢĂ (куница/коница/коницы) | Muzeul din inima mea |

CUNIŢĂ (куница/коница/коницы)CUNIŢĂ (куница/коница/коницы) – o veche dare care a avut în Moldova medievală mai multe semnificaţii: 1. dare plătită de fetele căsătorite în alt sat; 2. dare asupra cailor cumpăraţi de străini; 3. dare asupra vacilor şi cailor; 4. dare asupra vitelor (cai şi vaci, oi şi capre) aduse de străini la păşunat peste iarnă[1].
În Basarabia cuniţă semnifica darea pentru animale care aparţineau străinilor[2] şi constituia 40 aspri de la fiecare bucată. Darea era dată în concesiune. Pe parcursul anilor 1813-1815 Guvernul Regional al Basarabiei a încasat o asemenea dare în valoare de 42602 lei 64 aspri: în 1813 – 12602 lei 64 aspri, în 1814 – 20000 şi în 1815 – 10000 lei[3]. La dispoziţia rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei A.N. Bahmetev, din 1816 este lichidată, „…ca insuportabilă pentru străini şi negustorii de animale”[4].
Potrivit datelor din 1820 prezentate de S.I Kornilovici, cuniţă este o dare încasată de către concesionari pentru vitele cornute, caii şi oile aduse la păşunat în regiunile de stepă ale Basarabiei, pe pământurile statului, de peste hotare sau din alte regiuni ale provinciei, cât şi pentru întreţinerea proprietarilor sau persoanelor care răspundeau de păşunatul lor, în cătune – pentru industriaşi. Darea pentru iernatul fiecărei bovine sau cal constituia 1 leu, pentru vitele cornute şi caii de un an – 20 de parale, pentru fiecare oaie şi capră – 4 parale[5].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 129.
[2] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 1380, f. 50 verso-51.
[3] Ibidem, F. 4, inv.1, d. 44, f. 330 verso-331.
[4] AISR, F. 1308, inv. 1, d. 8, f. 207 verso-208.
[5] Ibidem, F. 379, inv. 2, d. 12, f. 14 verso-15.