ADMINISTRAŢIA ŢINUTALĂ (Уездное Управление) | Muzeul din inima mea |

ADMINISTRAŢIA ŢINUTALĂ (Уездное Управление)ADMINISTRAŢIA ŢINUTALĂ (Уездное Управление) – autoritatea supremă a ţinutului instituită în Basarabia după anexarea ei la Imperiul Rus. Potrivit Regulamentului organizării administrative a Basarabiei din 29 aprilie 1818, administraţiile ţinutale (цынутные при­сутст­венные места) îşi aveau sediul în oraşele Hotin, Bălţi, Chişinău, Bender, Akkerman şi Ismail[1]. Administraţia ţinutală era alcătuită din ispravnic, revizor[2] şi sameş. Ea se convoca în şedinţe ordinare în prima săptămână a fiecărei luni. De regulă, fiecare funcţionar era obligat ca, o dată în lună, să prezinte la şedinţă un raport detaliat despre activitatea sa. În cadrul şedinţelor, alături de probleme de ordin administrativ, erau discutate şi diverse litigii care apăreau între locuitorii ţinutului. În cazul în care decizia era adoptată unanim de toţi trei funcţionari, ea era executorie. În caz contrar, părţile aveau dreptul de a o apela în Departamentul întâi al Guvernului Regional. Deciziile, cu referinţă la introducerea unor noi impozite şi prestaţii, urmau a fi adoptate unanim de cei trei funcţionari[3].
Regulamentul privind administrarea Basarabiei din 29 februarie 1828 confirmă sistemul de administrare judeţeană sau ţinutală. Administraţia judeţeană (уездное управление) era instituită în judeţele: Hotin, Iaşi, Orhei, Bender, Akkerman şi Ismail şi plasată în centrele judeţene: Hotin, Bălţi, Chişinău, Bender, Akkerman şi Ismail [4].
Din componenţa Administraţiei ţinutale făceau parte Judecătoria judeţeană (ţinutală), alcătuită din judecătorul judeţean, un asesor din partea guvernului, doi asesori din partea nobilimii şi doi asesori din partea mazililor, ruptaşilor şi coloniştilor. Judecătorul judeţean era confirmat în funcţie de Senat la prezentarea guvernatorului general, iar asesorii din partea guvernului erau numiţi în funcţie de guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei. Pe lângă Judecătoria de judeţ mai funcţiona şi Epitropia Nobilimii (Дворянская опека), compusă din mareşalul judeţean al nobilimii ales de către nobili şi asesorii din partea nobilimii din cadrul Judecătoriei judeţene. În judeţele Bender, Akkerman şi Ismail, din cauza numărului redus de nobili, funcţia de mareşal judeţean al nobilimii nu se cuvenea[5].
Din cadrul Administraţiei judeţene mai făcea parte şi poliţia judeţeană (земский суд), în frunte cu şeful de sector (земский начальник) şi 4 asesori. Atât ispravnicul, cât şi asesorii erau numiţi în funcţie de către guvernatorul general. În fiecare judeţ exista câte o direcţie financiară (казначейство), administrată de un trezorier judeţean (уездной казначей), numit în funcţie conform principiilor generale. În fiecare judeţ exista şi un procuror judeţean (уездный прокурор/уездный стряпчий). Procurorul judeţean era numit de către Guvernul Regional, fiind confirmat ulterior de guvernatorul general. În fiecare judeţ exista câte un medic şi doi ajutori, numiţi în funcţie de guvernatorul general[6].


[1] Устав образования Бессарабской области 1818 г. – Кишинев, 1818, с. 1-2.
[2] Mai exista şi funcţia de revizor de frontieră instituită de către I.M. Hartingh încă la 25 iulie 1813. În această funcţie au fost desemnaţi ofiţeri în retragere şi funcţionari ruşi (ANRM, F. 5, inv. 1, d. 1, f. 203).
[3] ANRM, F. 4, inv. 2, d. 4, f. 10-11; Sergiu Cornea. Organizarea administrativă a Basarabiei. – Cahul, 2003, p. 52.
[4] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 5 verso.
[5] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 6 verso.
[6] Ibidem, f. 7.