INSTITUŢIE VAMALĂ (таможеннoе учреждениe) | Muzeul din inima mea |

INSTITUŢIE VAMALĂ (таможеннoе учреждениe)INSTITUŢIE VAMALĂ (таможеннoе учреждениe) – instituţie care are drept scop apărarea hotarelor ţării de pătrunderea sau ieşirea ilegală a mărfurilor şi reglementarea traficului de persoane fizice. Un rol de bază în rezolvarea acestor sarcini îi revine pazei de frontieră – vămilor şi posturilor vamale. Paza de frontieră urmăreşte următoarele sarcini: 1. fiscale – impunerea mărfurilor importate, exportate sau tranzitate la taxe vamale indicate în tarifele vamale; 2. economice – prin reducerea importului sau exportului statul urmăreşte scopul de a stimula dezvoltarea anumitor ramuri ale economiei naţionale, iar uneori, limitând importul faţă de exportul de mărfuri – de a preîntâmpina scoaterea din ţară a monedei, de a îmbunătăţi condiţiile circulaţiei monetare şi creditului, influenţând, în aşa fel, asupra circulaţiei comerţului exterior al ţării duşmănoase în raport economic; 3. poliţieneşti –
ţine sub control importul obiectelor, care prezintă pericol pentru securitatea statului (vitelor, prin intermediul cărora poate fi răspândită ciu­ma, plantelor, prin intermediul cărora poate fi răspândită filoxera etc.); 4. statistice – prin intermediul controlului vamal este posibilă o evidenţă riguroasă a comerţului exterior, care ulterior dă posibilitate de a alcătui tarifele vamale, de a determina măsurile raţionale de încurajare a productivităţii diferitelor ramuri economice, de a încheia tratate comerciale avantajoase cu ţările străine, de a trasa căi de comunicaţie acce­sibile etc.
Pentru rezolvarea cu succes a acestor sarcini impuse de controlul vamal sunt folosite următoarele mijloace: 1. interzicerea circulaţiei mărfurilor, într-o direcţie sau alta, prin punctele de la frontieră, care nu dispun de statut de vamă sau de post vamal; 2. stabilirea instituţiilor vamale speciale (vămilor şi posturilor vamale) în toate punctele terestre, maritime şi de cale ferată, deschise pentru circulaţia mărfurilor, la hotarul de frontieră a ţării, unde mărfurile urmează a fi supuse controlului; 3. instituirea unui control riguros în vederea supravegherii comerţului interior, în scopul confiscării mărfurilor de peste hotare care pătrund pe piaţa internă pe cale de contrabandă.
După însemnătatea şi statutul lor, instituţiile vamale se împart în două categorii de bază: 1. instituţii vamale care servesc pentru importul mărfurilor în cele mai importante puncte comerciale, de unde acestea sunt răspândite în interiorul ţării şi 2. instituţii vamale care servesc, în special, pentru schimbul de frontieră şi permit trecerea mărfurilor predestinate pentru regiunile de frontieră. De regulă, vămile din prima categorie sunt amplasate la frontiera statului, în locurile de o importanţă strategică comercială deosebită: în cele mai importante porturi, la intersecţia căilor comerciale de frontieră, a liniilor de cale ferată, arterelor fluviale şi terestre care unesc importante centre comerciale interne şi internaţionale. Aceste instituţii au dreptul de a permite cele mai diverse mărfuri, neinterzise pentru import de tariful vamal. Aduse în aceste vămi, mărfurile pot fi depozitate în locuri special amenajate şi păstrate o anumită perioadă de timp (3 ani în vămile principale şi un an în vămile de clasa întâi), fără achitarea taxei vamale. Celelalte instituţii vamale au doar o însemnătate locală: prin ele se permite importul nu al tuturor mărfurilor străine, ci doar al celor pentru care folosirea tarifului vamal nu necesită cunoştinţe speciale din partea vameşilor, ci doar sigilarea lor. După statutul lor, aceste instituţii se împart în următoarele categorii: 1. vămi de clasa a 2-a, care beneficiază de dreptul de a permite pentru exportul peste hotare toate mărfurile, în afară de produse chimice, maşini şi obiecte care urmează a fi sigilate; timpul de depozitare a acestor mărfuri în aceste instituţii nu poate depăşi două luni; 2. vămi de clasa a 3-a, care permit importul aceloraşi mărfuri, dar termenul de depozitare este de doar o lună; 3. puncte vamale, care permit trecerea doar a mărfurilor care nu sunt supuse taxelor vamale şi a pâinii şi 4. puncte de tre­cere, prin care trecerea mărfurilor proprii este interzisă, dar se permite trecerea frontierei de către localnici cu obiecte necesare în drum[1].


[1] Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 1901, Т. XXXVII „а”, с. 585-588.