ADMINISTRAŢIA COMANDANTULUI MILITAR DE CATEGORIA ÎNTÂI DIN ISMAIL (Управление Воинского Началь­ника 1-го разряда города Измаила) | Muzeul din inima mea |

ADMINISTRAŢIA COMANDANTULUI MILITAR DE CATEGORIA ÎNTÂI DIN ISMAIL (Управление Воинского Началь­ника 1-го разряда города Измаила)ADMINISTRAŢIA COMANDANTULUI MILITAR DE CATEGORIA ÎNTÂI DIN ISMAIL (Управление Воинского Началь­ника 1-го разряда города Измаила) – administraţie instituită în baza deciziei imperiale din 27 octombrie 1878, după reanexarea de către Rusia a sudului Basarabiei, potrivit Congresului de la Berlin. Concomitent cu instituirea Administraţiei, a mai fost instituită şi unitatea provizorie locală alcătuită din 120 de persoane[1].


[1] ПСЗРИ. Собр. II , т. LIII, 1878, отд. второе, №58952. – СПб., 1880, с. 204.