FÂNĂRIT | Muzeul din inima mea |

FÂNĂRITFÂNĂRIT – obligaţie în natură, existentă în Moldova medievală, de a cosi fân pentru curtea domnească, ulterior înlocuită cu dijma în bani[1].
Cositul fânului ca prestaţie în muncă pentru stat s-a păstrat şi în Basarabia după anexarea ei la Imperiul Rus. Despre prezenţa acestei dări atestă numeroasele plângeri adresate de ţărani guvernatorului civil al Basarabiei. Spre exemplu, ţăranii din satul Văsieni, ocolul Măetinele, ţinutul Orhei, în reclamaţia înaintată în 1813 guvernatorului civil al Basarabiei îşi exprimau nemulţumirea de faptul că au fost impuşi să achite diferite dări (sulgiul – suma de 100 lei, au transportat pentru staţiile de poştă 7 chile de orz, au arat pământul serdarului timp de o zi cu 3 pluguri, iar la strânsul meiului au lucrat timp de 2 zile câte 2 persoane) fără a fi remuneraţi. Inclusiv, la cositul fânului, pentru căpitanul de mazili, au lucrat, timp de 2 zile, toţi locuitorii satului, munca fiind prestată sub pretextul că sunt obligaţi să îndeplinească „claca”: „Şi toate muncile au fost efectuate în mod forţat, la insistenţa oamenilor Serdăriei, ţăranii fiind întrerupţi de la muncile în folos propriu”[2].
Pe parcursul anilor ’20 ai sec. al XIX-lea încasarea acestei dări, alături de alte dări în natură, devine nu doar o povară pentru diferite categorii sociale, dar şi un obstacol pentru instituţiile de stat care se ocupau cu încasarea acestor dări. Drept exemplu elocvent în acest sens poate servi încasarea dijmei la care erau impuse diferite persoane aflate pe pământurile statului, acestea fiind dependente economic faţă de stat (se ocupau temporar cu creşterea vitelor, agricultura şi pregătirea fânului). Astfel, ele trebuiau să plătească dijme în natură – diferite cereale şi fân, care ulterior erau realizate de Administraţia regională, iar banii încasaţi de la comercializarea lor erau vărsaţi în vistieria regională[3].


[1] V.Costăchel, P.Panaitescu, A.Cazacu. Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII). – Bucureşti, 1957, p. 361-362.
[2] ANRM, F. 2, inv. 1, 1812-1813, d. 115, f. 16 verso.
[3] AISR, F. 560, inv. 6, d. 575, f. 65 verso-66.