CONSILIUL (SFATUL OBŞTESC) DE BREASLĂ DIN CHIŞINĂU (Кишиневская цеховая управа) | Muzeul din inima mea |

CONSILIUL (SFATUL OBŞTESC) DE BREASLĂ DIN CHIŞINĂU (Кишиневская цеховая управа)CONSILIUL (SFATUL OBŞTESC) DE BREASLĂ DIN CHIŞINĂU (Кишиневская цеховая управа) – organ instituit în 1819 care avea în competenţa sa administrarea meşteşugarilor încadraţi în breslele din oraşul Chişinău. El era alcătuit din starostele oraşului şi starostii breslelor. Consiliul avea drept obiective evidenţa tuturor meşteşugarilor şi ucenicilor stabiliţi în oraş, rezolva toate litigiile care apăreau între meşteşugari, urmărea ca meşteşugarii să respecte Statutul breslelor, aproba crearea de noi bresle etc.[1]
Dintr-un raport al guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei din 19 aprilie 1850 adresat ministrului de Finanţe, bazat pe datele statistice puse la dispoziţie de Consiliul de breaslă din Chişinău, aflăm că din rândul mic-burghezilor din Chişinău au fost formate 10 bresle: în prima parte a oraşului – a marochinerilor, alcătuită din 80 familii şi 37 burlaci; în partea a doua – a pietrarilor şi lemnarilor de etnie velicorusă – 88 familii şi 53 burlaci şi a croitorilor de haine bărbăteşti de etnie germană – 64 familii şi 40 burlaci; în a treia parte – a pietrarilor şi sobarilor de etnie ucraineană – 104 familii şi 26 burlaci; în a patra parte a oraşului – a meşterilor de lumânări şi săpun – 93 familii şi 41 burlaci, a tutunarilor – 53 familii şi 21 burlaci, a cojocarilor – 57 familii şi 13 burlaci[2]; a lemnarilor de etnie moldovenească – 185 familii şi 38 burlaci, a ciubotarilor de etnie moldovenească – 212 familii şi 36 burlaci şi a ciubotarilor de etnie germană – 118 familii şi 31 burlaci (în total 1054 familii şi 336 burlaci)[3].


[1] История Кишинева. – Кишинев, 1966, с. 53-54.
[2] Izvorul nu indică etnia.
[3] AISR, F. 1287, inv. 37, d. 871, f. 3 verso.