„EPOCA LUI FIODOROV” („Федоровская эпоха”) | Muzeul din inima mea |

„EPOCA LUI FIODOROV” („Федоровская эпоха”)„EPOCA LUI FIODOROV” („Федоровская эпоха”) – perioadă de douăzeci de ani (1835-1854), numită astfel convenţional de contemporani şi unii istorici, de administrare a Basarabiei de către general-maiorul P.I. Fiodorov, instituit în acest post la propunerea guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei M.S. Voronţov.
La 28 august 1834 Averin este destituit din serviciu, iar la postul de guvernator la Basarabiei a fost numit comandantul militar al oraşului Nikolaev şi guvernatorul militar din Nikolaev şi Sevastopol P.I. Fiodorov[1]. La 27 decembrie 1844 P.I. Fiodorov este numit în postul de guvernator general interimar al Novorosiei. La începutul lui 1845, M.S. Voronţov a plecat la Tiflis, iar P.I. Fiodorov s-a mutat la Odesa[2].
La momentul sosirii în Basarabia, în octombrie 1834, P.I. Fiodo­rov avea 44 de ani. Era căsătorit cu fiica amiralului Mitkov – Ecaterina şi avea cu ea 3 fiice: Alexandra, Anna şi Natalia şi 2 fii: Ivan şi Mihail. Se încadrează în serviciul militar în 1808, după finisarea studiilor în corpul doi de cadeţi, având doar 17 ani. În 1808 este avansat în rang de sublocotenent, în 1809 – locotenent, în 1810 – ştab-căpitan, în 1811 – căpitan şi în 1813 – în rang de maior. Ultimul rang militar l-a primit având doar 22 de ani. Toate rangurile militare până la maior P.I. Fiodorov le-a primit pentru distincţii militare.
După finisarea studiilor este trimis la serviciu în Armata de la Dunăre, unde s-a aflat până în 1810, de unde a fost transferat în Ahtârsk, pentru pregătirea rezerviştilor. După ce se întoarce în armata activă, în 1811, rămâne până la sfârşitul războiului ruso-turc din 1806-1812 şi reîntoarcerea armatei în Imperiu.
Participă în războiul cu Napoleon, evidenţiindu-se în luptele de la Nasau, Banţet, Rozenberg şi Goldberg. De mai multe ori a fost rănit, pentru ce a fost decorat cu ordinul Sf. Vladimir de categoria a IV-a cu panglică şi alte medalii. În timpul bătăliei de lângă Leipzig este rănit de două gloanţe în ambele picioare, pentru care primeşte rangul militar de maior şi, ca grav rănit, este nevoit să se retragă din serviciul militar activ, fiind lăsat în Prusia, mai mult de 3 ani, pentru a-şi vindeca rănile. În 1819 în rang militar de maior este transferat în retragere, având 29 de ani.
Activitatea civilă P.I. Fiodorov o începe în calitate de poliţmaistru al oraşului Nikolaev, unde a activat în perioada 1821-1829. În anul 1824 pentru merite deosebite în serviciu i se acordă rangul de funcţionar de clasa a VI-a, iar în 1826, ca exemplu pentru alţii, a fost avansat în gradul de colonel. În anul 1829 i s-a acordat rangul de funcţionar de clasa a IV-a, fiind numit în calitate de comisar în Expediţia gospodărească gubernială, unde participă în calitate de membru superior al comisiei instituite în Sevastopol pentru investigarea cauzei revoltei din 3 iulie 1830 a marinarilor din Sevastopol.
După lichidarea în 1832 a Expediţiei gospodăreşti guberniale, P.I. Fiodorov este numit comandant al oraşului Nikolaev, cu avansarea în rangul de general-maior, suplinind concomitent şi funcţia de guvernator militar al oraşelor Nikolaev şi Sevastopol. La 28 august 1834 este numit guvernator civil al Basarabiei. În 1840 este avansat în rangul de general-locotenent. Cunoştea limba germană[3].
Perioada de administrare a Basarabiei de către general-maiorul P.I. Fiodorov este împărţită de cercetătorul A.Nakko în două perioade egale, hotar servind anul 1845, când la sfârşitul anului 1844 M.S.Voronţov este numit comandant suprem al trupelor ruse din Caucaz şi guvernator al Caucazului, iar Fiodorov este chemat să suplinească funcţia de guvernator-general al Novorosiei şi Basarabiei, administrând cu Basarabia din Odesa[4].
P.I. Fiodorov soseşte în Basarabia în octombrie 1834. Perioada de administrare a Basarabiei de către P.I. Fiodorov este considerată ca o epocă specială, deosebindu-se de cele precedente prin faptul că puterea guvernatorului se răsfrângea acum asupra tuturor sferelor administraţiei, devenind centralizată. Fiind guvernator militar al provinciei, în mâinile lui era şi administraţia civilă, şi Administraţia Specială a oraşului Ismail. În calitate de guvernator militar, el primea rapoarte de la toţi şefii militari aflaţi în regiune şi efectua inspecţia acestor instituţii, iar în calitate de guvernator civil se bucura de toată puterea adevărată, de care beneficia rezidentul plenipotenţiar. Aceasta din simplul considerent că M.S. Voronţov aproape niciodată nu s-a ocupat personal cu administrarea Consiliului Regional al Basarabiei. În cele din urmă, el era şi şeful Administraţiei Speciale a oraşului Ismail[5].


[1] А.Накко. Бессарабская область в историческом, экономическом и стати-стическом отношении (рукопись). – Кишинев, 1879, c. 147 verso.
[2] Ibidem, f. 196 verso-197.
[3] А.Накко. Бессарабская область в историческом, экономическом и стати-стическом отношении (рукопись). – Кишинев, 1879, f. 156 verso-158.
[4] Ibidem, f. 156 verso.
[5] Ibidem, f. 148-148 verso.