AVAET (havaet) (авает) | Muzeul din inima mea |

AVAET (havaet) (авает)AVAET (havaet) (авает) – iniţial a însemnat orice venit. În Ţările Române apare sub regimul fanariot şi îmbracă forme multiple, de la venituri ocazionale, reprezentând venitul marilor dregători, obţinut prin vânzarea unor slujbe, venituri cu caracter periodic – dări sau dajdii plătite anual sau trimestrial, fie cu caracter de taxe ocazionale sau întâmplătoare[1].
În Basarabia avaet este cunoscut ca impozit de stat, dijmă, luată de la ţăranii de stat până în 1825 în mărime de 15 lei de la familie şi de 7,5 lei de la burlaci. Un asemenea impozit plăteau şi locuitorii câşlelor (staţionări temporare ale păstorilor)[2].
La 8 iulie 1825 a urmat decizia Guvernului Regional al Basarabiei, conform căreia „avaetul şi burlacita nu mai erau încasate în veniturile de stat, nici de la locuitorii câşlelor (câşlari) şi nici de la slujitori”[3]. Decizia respectivă a produs unele confuzii pentru administraţia judeţelor de sud ale Basarabiei, unde erau mulţi supuşi austrieci şi turci care se ocupau cu agricultura şi creşterea vitelor, trăiau pe pământurile statului şi achitau în folosul statului doar aceste dări. La 14 iulie 1825 ispravnicul de Akkerman înaintează Direcţiei economico-financiare a Guvernului Regional al Basarabiei un demers prin care cerea informaţii suplimentare cu privire la încasarea acestor două dări, aducând mai multe argumente, în favoarea păstrării lor, inclusiv condiţiile de dare în concesiune a veniturilor de stat pentru perioada 20 aprilie 1825-20 aprilie 1826[4]. Se ştie însă că la licitaţia organizată în legătură cu darea în concesiune a acestor două dări nu s-a prezentat nici o persoană. Ca rezultat, la 26 iunie 1824 Consiliul Suprem al Basarabiei a împuternicit isprăvniciile judeţelor Akkerman, Bender şi Ismail cu dreptul de a încasa aceste dări. Dar, ispravnicii nu ştieau în baza căror principii urmează a fi încasate aceste două dări[5].
La 13 octombrie 1825 Consiliul Suprem al Basarabie discută adresa din 24 iulie a Guvernului Regional al Basarabiei prezentată de Direcţia economico-financiară în baza raportului din 14 iulie a ispravnicului de Akkerman. Reieşind din considerentul că avaetul şi burlacita nu sunt dări încasate de vistieria statului, dar sunt un venit încasat de pe pământ, care până în 1825 era plătit vistieriei atât de locuitorii Basarabiei, cât şi de străinii care locuiau în sate, oraşe şi câşle aflate pe pământurile statului, conform legilor şi obiceiurilor moldoveneşti, Consiliul Suprem al Basarabiei a decis ca, în baza deciziei Guvernului Regional din 1 ianuarie 1825, toţi locuitorii înscrişi în recensământul fiscal din 1824, aflaţi pe pământurile statului, în locul dărilor avaet şi burlacita să fie impuşi la un impozit în valoare de 23 rub. 50 kop. de familie şi 5 rub. 70 kop. de la fiecare burlac, indiferent de plata birului. Însă, străinii care locuiau, în baza unor paşapoarte speciale, pe pământurile statului, dar care nu erau înscrişi în recensământul fiscal, nu erau impuşi birului şi nici dărilor avaet şi burlacita, în pofida faptului că până la efectuarea recensământului fiscal achitau avaetul în valoare de 11 rub. 40 kop. de la fiecare familie şi burlacita – 5 rub. 70 kop. de la fiecare burlac [6].
Această decizie a provocat nemulţumirea ispravnicului de Akker-man. La 10 octombrie 1825 Direcţia economico-financiară a Guvernului Regional, în baza cererii din 9 octombrie a ispravnicului de Akkerman, se adresează Consiliului Suprem al Basarabiei cu cererea de a soluţiona problema privind încasarea taxei avaet şi burlacita. La 17 octombrie 1825 este emisă dispoziţia Consiliului Suprem al Basarabiei conform căreia toţi străinii care se ocupau cu agricultura şi creşterea vitelor, pe pământurile statului, erau impuşi taxei avaet în valoare de 11 rub. 40 kop., iar burlacii – taxei numite burlacita, în valoare de 5 rub. 70 kop. Ispravnicii judeţelor Akkerman, Bender şi Ismail erau obligaţi să alcătuiască listele tuturor persoanelor cu viză de reşedinţă temporară sau permanentă pe pământurile statului şi până la 1 ianuarie 1826 să încaseze aceste taxe[7].


[1] A se vedea mai detaliat: Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 218.
[2] AISR, F. 560, inv. 6, d. 577, f. 6; ANRM, F. 3, inv. 1, d. 1320, f. 19-21; F. 123, inv. 1, d. 25, f. 198-199.
[3] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 600, f. 1.
[4] Ibidem, f. 1-2 verso.
[5] Ibidem, f. 3-3 verso.
[6] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 600, f. 4-6 verso.
[7] Ibidem, f. 7, 12-13 verso, 14-15; d. 786, f. 1-2.