HARACI (харач/дань/подать/харячная подать) | Muzeul din inima mea |

HARACI (харач/дань/подать/харячная подать)HARACI (харач/дань/подать/харячная подать) – termen folosit cu două conotaţii precise: 1. Pentru ţinuturile supuse direct legii islamice (Dăr ul-Islam), haraciul reprezenta impozitul funciar datorat de locuitorii nemusulmani cărora li se lăsase posesiunea proprietăţilor lor funciare (baştina, în ţinuturile slave balcanice). 2. Pentru ţinuturile care nu erau integrate administrativ Imperiului Otoman, indiferent de statutul lor juridic internaţional, haraciul reprezenta o cumpărare forfetară a prădăciunilor pe care le putea săvârşi Poarta, potrivit poruncii islamice[1].
Potrivit altor surse, „haraciul era tributul plătit Porţii Otomane”[2].
După anexarea Basarabiei la Imperiul Rus haraciul a fost păstrat doar pentru locuitorii oraşelor Chilia şi Akkerman, potrivit obiceiului vechi otoman, şi doar pentru anul 1813, ca restanţă din anii precedenţi[3]. Deşi izvorul nu indică suma la care a fost impusă fiecare gospodărie în parte, în 1813 haraciul plătit de locuitorii acestor 2 oraşe a constituit 4979 lei 60 aspri (din alte sure, cota locuitorilor oraşului Chilia a constituit 1600 lei[4]). Începând cu 1814, acest impozit a fost anulat[5].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 214.
[2] ANRM, F. 5, inv. 3, d. 548, f. 129 verso.
[3] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 1380, f. 53 verso-54.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem, F. 4, inv. 1, d. 44, p. II, f. 330 verso-331.