ANEXAREA BASARABIEI LA IMPERIUL RUS (присоединение Бессарабии к Российской империи) | Muzeul din inima mea |

ANEXAREA BASARABIEI LA IMPERIUL RUS (присоединение Бессарабии к Российской империи)ANEXAREA BASARABIEI LA IMPERIUL RUS (присоединение Бессарабии к Российской империи) – act politic de fraudă teritorială, comis de către Imperiul Rus în conformitate cu stipulaţiile Tratatului de pace ruso-otoman de la Bucureşti din 16/28 mai 1812, prin care s-a pus capăt războiului ruso-turc din anii 1806-1812 şi în virtutea căruia Imperiul Rus a încorporat teritoriul dintre Prut, Nistru şi Marea Neagră, ce era parte integrantă din teritoriul Principatului Moldova. În afara Tratatului de bază, care includea 16 articole[1], părţile implicate în conflict – Rusia şi Poarta Otomană – au mai semnat un act adiţional secret, alcătuit din 2 articole[2]. Raptul acestui spaţiu geografic naţional al poporului român a fost o consecinţă directă a politicii expansioniste promovate consecvent în Balcani, pe parcursul sec. XVIII-XIX, de către cercurile imperialiste ale Porţii Otomane şi ale Imperiului Rus.
La 23 iulie 1812, Administraţia imperială de la Sankt Petersburg, reprezentată de amiralul P.V. Ciceagov, comandant-şef al armatei ruse de la Dunăre, a emis primul act legislativ referitor la provincia românească anexată: Regulamentul privind constituirea administraţiei provizorii în Basarabia. Prin acest regulament, teritoriul nou-anexat a fost numit în mod oficial regiunea Basarabia, ca urmare a extinderii de către cuceritori, în lipsa unei denumiri geografice, a toponimului Basarabia, care, până la 1812, desemna doar partea de sud a spaţiului dintre Prut şi Nistru[3].


[1] Textul Tratatului este publicat în: Documente turceşti privind istoria României. Vol. III. 1791-1812. Întocmite de Mustafa A. Mehmet. – Bucureşti, 1996, p. 361-366.
[2] Cele 2 articole ale actului adiţional secret se refereau la demolarea cetăţilor Ismail şi Chilia, imediat după ratificarea Tratatului, şi la hotarul dinte Rusia şi Turcia în Asia. Dar, actul adiţional nu a fost ratificat. Deci, nu a intrat în vigoare.
[3] AISR, F. 19, inv. 3, d. 125, f. 50-54 verso.