DELEGAŢIE COMERCIALĂ (торговая депутация) | Muzeul din inima mea |

DELEGAŢIE COMERCIALĂ (торговая депутация)DELEGAŢIE COMERCIALĂ (торговая депутация) – delegaţie instituită în Rusia, în baza unei legi din 14 noiembrie 1824, în capitale, oraşele guberniale, oraşele-porturi şi în oraşele mari, pentru o supraveghere mai eficientă a comerţului, care urma să se desfăşoare în baza certificatelor comerciale de ghildă aflate în posesia fiecărui negustor. Delegaţiile comerciale erau instituite pe lângă dumele orăşeneşti şi erau constituite din 3-7 persoane, alese din rândurile negustorilor de ghildă care se bucurau de încredere, susţinere şi autoritate în comunităţile orăşeneşti. Deputaţii aveau acces liber în toate prăvăliile şi instituţiile comerciale şi casele unde aveau loc operaţii comerciale; dispuneau de dreptul de a supraveghea afacerile la birje. Deputaţii comerciali erau aleşi, pe o perioadă de trei ani, în timpul alegerilor în instituţiile municipale la adunările generale ale comunităţilor orăşeneşti. La alegeri aveau dreptul să participe toţi negustorii de toate trei ghilde. Pe seama delegaţiei comerciale era pusă sarcina de a-i încuraja pe negustori ca în lunile noiembrie şi decembrie să procure certificare comerciale de ghildă, iar anual, începând cu 1 februarie, să efectueze un control general al comerţului din municipiu. Încălcările depistate în urma verificărilor comerţului urmau să fie prezentate de deputaţi în dumele orăşeneşti, care ulterior raportau Direcţiei Financiare, pentru adoptarea sancţiunilor de rigoare. Plângerile negustorilor nemulţumiţi de activitatea delegaţiilor comerciale puteau fi prezentate în decurs de patru săptămâni în Direcţia Financiară sau în Administraţia regională. Delegaţiile comerciale mai aveau dreptul să verifice corectitudinea achitării taxelor care erau vărsate de negustori în veniturile orăşeneşti etc. Delegaţiile comerciale răspundeau şi de corectitudinea achitării la timp, în folosul oraşelor, a diferitelor taxe de către negustori. În oraşele mai mici responsabil pentru desfăşurarea activităţii comercial-industriale a burgheziei comerciale era observatorul comercial, ales din rândurile consilierilor municipali.
În conformitate cu Regulamentul privind taxele pentru dreptul la comerţ şi alte îndeletniciri din 1865, dreptul de a supraveghea desfăşurarea comerţului sau alte activităţi comercial-industriale în oraşe a fost pus pe seama dumelor şi consiliilor orăşeneşti. În oraşele unde au intrat în vigoare regulamentele municipale, membrii delegaţiei comerciale erau aleşi de dumele orăşeneşti, iar acolo unde atare regulament nu a fost instituit, delegaţiile comerciale se alcătuiau din 3-7 deputaţi aleşi din partea burgheziei comerciale. În activitatea lor deputaţii prezentau certificate eliberate de consiliile municipale.
Conform Regulamentului despre taxele pentru practicarea meşteşugului de stat din 1898, pe seama delegaţilor comerciali a fost pusă şi sarcina de a-i ajuta pe inspectorii fiscali locali şi pe adjuncţii lor să supravegheze corectitudinea efectuării comerţului. În fiecare oră, din rândurile orăşenilor erau aleşi nu mai puţin de doi deputaţi, în afară de acele oraşe, unde, din cauza dezvoltării slabe a comerţului, funcţiile delegaţilor comerciali erau încredinţate, la dispoziţia guvernatorului, persoanelor din administraţia municipală[1].
În Basarabia, primele delegaţii comerciale au fost instituite începând cu anul 1831, concomitent cu aplicarea, la 26 septembrie 1830, pe teritoriul provinciei a Regulamentului ghildelor din 14 noiembrie 1824. Documentele ce vizau activitatea delegaţiilor comerciale din Chişinău sunt depozitate în fondul Dumei orăşeneşti din Chişinău (F. 75). În ele sunt păstrate rezultatele controalelor anuale efectuate de reprezentanţii acestor instituţii, împuterniciţi cu supravegherea strictă a efectuării comerţului în case, prăvălii, la bursele de mărfuri, pe pieţe şi în toate locurile publice. Concomitent, aceştia aveau sarcina de a-i îndemna pe locuitorii oraşului să se înscrie în lunile noiembrie şi decembrie în ghildele comerciale. Începând cu 1 februarie a fiecărui an, urmau să efectueze inspecţii generale ale activităţii comerciale a negustorilor, pe care le repetau pe parcursul anului în măsura necesităţilor. În timpul acestor inspecţii generale din partea Ministerului de Finanţe era numit câte un funcţionar din cadrul Direcţii Financiare[2].


[1] Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 1901, Т. XXXIII „а”, с. 618.
[2] ANRM, F. 75, inv. 1, d. 1575, f. 1-1 verso.