GUBERNIE (губерния) - GUVERNATOR | Muzeul din inima mea |

GUBERNIE (губерния) - GUVERNATORGUBERNIE (губерния) (din latină gubernator) – unitate teritorial-administrativă supremă şi de administrare locală în Rusia, instituită de Petru cel Mare (1682-1725). Potrivit decretului din 1708, Imperiul Rus a fost împărţit în 8 gubernii, iar către începutul sec. al XX-lea numărul guberniilor a depăşit cifra de 100. Funcţionarul suprem al guberniei era guvernatorul. În competenţa sa erau instituţiile administrative, poliţieneşti şi militare (în lipsa funcţiei de guvernator general)[1].
După anexarea în 1812 a teritoriului dintre Prut şi Nistru la Imperiul Rus, timp de 61 de ani Basarabia a deţinut statutul de regiune. În 1873 ea pierde statutul de altădată economic, social, politic şi juridic de regiune şi este transformată în gubernie. La 22 noiembrie 1873, ministrul de Interne înaintează în Senatul Guvernant raportul despre lichidarea Consiliului Regional al Basarabiei şi trans­formarea regiunii în gubernie rusească, propunere susţinută de Consiliul de Stat al Rusiei şi aprobată la 7 decembrie 1873 de împăratul Alexandru al II-lea[2]. Potrivit acestei decizii, Consiliul Regional al Basarabiei a fost lichidat, iar toate competenţele urmau a fi direcţionate: a) pe cazurile de cercetare a drepturilor persoanelor care doreau să se înscrie în categoria odnodvorţilor – în Cârmuirea Gubernială locală şi b) cu referire la administrarea capitalului de 10% – în Cancelaria guvernatorului.
Secţia a II-a a Cancelariei personale a împăratului urma se facă schimbările de rigoare în colecţiile de legi imperiale.


[1] Ф.М. Лурье. Российская история и культура в таблицах. – СПб., 1998, с. 197.
[2] ПСЗРИ. Собр. II, т . XLVIII, отд. второе, 1873, №52721. – СПб., 1876, с. 370.GUVERNATOR (губернатор) – persoană însărcinată cu responsabilitatea guvernării unui popor sau a unui anumit teritoriu, fie din componenţa Imperiului sau din afara lui. Acesta este reprezentantul monarhului (în cazul Basarabiei – al împăratului rus) în aceste teritorii, se supune direct şi îndeplineşte voinţa lui[1]. Regulamentul privind administrarea Basarabiei din 29 februarie 1828 prevedea că administrarea principală a regiunii este încredinţată guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei. Administratorul regiunii era guvernatorul civil. Ambii erau învestiţi în funcţii de împărat[2].
GUVERNATORUL BASARABIEI (Бессарабский губернатор) – a se vedea: Guvernator civil; guvernator general al Novorosiei şi rezident plenipotenţiar al Basarabiei; guvernator general al Novo­ro­siei şi Basarabiei.


[1] ANRM, F. 1, inv. 1, d. 3995, f. 11-14.
[2] Ibidem, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 4, 5-5 verso.