ÎMPLINEALĂ | Muzeul din inima mea |

ÎMPLINEALĂÎMPLINEALĂ – taxă încasată în Principatul Moldova de vornicul de aprozi, pentru traducerea în viaţă a hotărârilor Divanului. Din banii împliniţi de către datornici sau din lucrurile care înlocuiau banii, vornicia de aprozi primea „împlineală” în mărime de un leu din zece. În cazurile când restituirea datoriei se făcea cu zapis (dovadă scrisă), „împlineala” era plătită de către datornic, iar în celelalte cazuri – de cel care primea banii. „Împlineala” putea fi încasată numai în cazul restituirii datoriilor băneşti şi în momentul achitării, nu mai înainte de termenul stabilit de către Divan. În cazurile când erau restituite adevăraţilor stăpâni moşiile şi bunurile acaparate de alte persoane, „împlineala” nu era încasată. Dacă părţile aflate în conflict nu erau de acord cu decizia Agiei, aveau dreptul să se adreseze Divanului şi, în cazul confirmării hotărârii acesteia, ultima încasa şi „împlineala” zeciuielii, iar dacă Divanul scotea o altă decizie, „împlineala” zeciuielii revenea vornicului de aprozi[1].
„Împlineala” era încasată şi de la populaţia Basarabiei în primii ani după anexarea ei la Imperiul Rus, pentru întreţinerea funcţionarilor din isprăvnicii. Potrivit satelor de funcţii din 1816, ispravnicul primea un salariu lunar de 200 de lei, trezorierii şi secretarii – câte 100 de lei, iar ceilalţi funcţionari erau întreţinuţi din contul taxei numite „împli­neală”. A.Nakko nu indică mărimea taxei[2].
Din alte surse (un raport al Isprăvniciei Bender către preşedintele Comitetului Provizoriu al Basarabiei, guvernatorul de Ekaterinoslav I.H. Kalagheorghe din 8 august 1816) aflăm că taxa numită „împli-neală” (în izvor „plineală”) constituia a zecea parte din orice sumă de bani judecată în litigiile civile, încasată în folosul ispravnicilor. Banii erau încasaţi de isprăvnicie şi se păstrau la sameş. Dar, în Isprăvnicia Bender sumele încasate de la această taxă erau atât de mici, încât nu ajungeau pentru procurarea rechizitelor de birou[3].


[1] Alexei Agachi. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă (1806-1812). – Chişinău, 2008, p. 67.
[2] А.Накко. Бессарабская область в историческом, экономическом и стати­стическом отношении (рукопись). – Кишинев, 1879, л. 254-254 об.
[3] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 42 -42 verso.