BEŞLIC (бешлик) | Muzeul din inima mea |

BEŞLIC (бешлик)BEŞLIC (бешлик) – monedă turcească de valoare mare, care a circulat şi în Ţările Române. La 1820 valora 50 de groşi[1].
În limba turcă beş însemna cinci (пять), iar beşlic – pitac (пятак) sau monedă de cinci copeici (пятилевник)[2].
Un anumit timp beşlicul a circulat şi în Basarabia, după anexarea ei la Imperiul Rus. În 1813 cursul beşlicului constituia 5 lei[3]. Pătrunde în cantităţi mari, în special în anii 1817-1818, în perioada comerţului favorabil practicat de negustorii basarabeni cu Imperiul Otoman[4]. Din descrierea viceguvernatorului Golubiţki şi a consilierului de palat Climşa prezentată organelor imperiale privind administrarea financiară a Basarabiei, datată cu anul 1829, aflăm că în Basarabia în vistieria statului, în afară de impozitele care erau percepute în ruble asignate, în monede de aramă şi argint, se încasau şi în monede turceşti – beşlicul de argint, având cursul de 3 rub. 70 kop.[5]
Pornind de la faptul că în Basarabia nu exista un curs exact stabil în schimbul banilor, în timpul operaţiilor de schimb valutar aveau loc diferite încălcări. Pentru a reglementa această problemă, la 12 ianuarie 1823 a fost emisă o dispoziţie ce stabilea modalitatea de schimb a monedelor de aur şi argint turceşti, concretizându-se că, până la introducerea banilor ruseşti în circulaţie pe întreaga Basarabie, se stabilea un anumit curs pentru schimbul monedelor turceşti. Beşlicul de argint turcesc a fost echivalat cu o rublă rusească[6]. Concomitent, populaţia a fost informată să fie destul de atentă în timpul schimbului, în special la schimbul monedelor turceşti noi, a căror valoare, după calitatea aurului şi argintului, cum constatau oficialităţile ruse, era mult mai joasă decât a monedelor vechi turceşti. Iar vistieria a primit dispoziţia de a nu le mai primi ca mijloc de plată, de schimb şi de tezaurizare.
La 17 ianuarie 1825 Consiliul Suprem al Basarabiei, la cererea guvernatorului general al Novorosiei şi a rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei din 22 decembrie 1824, „permite încasarea argintului rusesc în vistierie pentru plata impozitelor şi dijmei, în baza cursului stabilit anual pentru încasarea taxelor vamale, concomitent fiind admisă încasarea în vistierie şi a beşlicului de argint turcesc, bătut anterior (curs vechi – V.T.)”[7]. Cât priveşte monedele de aur turceşti, circulaţia acestora pe teritoriul Basarabiei a fost interzisă începând cu 1825, sub pretextul calităţii proaste a aurului; concomitent, s-a interzis oficial importul de peste hotare al acestor monede în Basarabia[8].
În 1828, moneda rusească a fost introdusă ca mijloc de circulaţie bănească pe întreaga Basarabia. Dar, acesta n-a uşurat situaţia financiară a populaţiei. Contemporanii constată că această măsură a ţarismului, din contra, a provocat creşterea bruscă a preţurilor la toate produsele, în special la cele de primă necesitate. Locuitorii din mediul rural mult timp n-au putut să se deprindă cu rubla rusească, nu puteau urmări cursul de schimb al acestei monede şi din aceste considerente timp îndelungat au avut mult de suferit[9]. În schimb, de pe seama introducerii rublei ruseşti au avut de câştigat negustorii, care erau cunoscuţi cu această monedă, urmăreau cursul de schimb al rublei şi stabileau la produsele alimentare preţuri arbitrare, folosindu-se de incompetenţa populaţiei, înşelând-o neruşinat.
Din acest considerent, în 1828 a fost stabilit un curs exact de schimb al rublei (Tabelul 10).
Tabelul 10
Cursul oficial al rublei ruseşti stabilit la 1828*

Varietatea monedei
Varietatea monedei
Asignate
Lei
rub.
kop.
Rubla de argint (curs nou)
3
70
9 ¼
Rubla de argint (curs vechi)
3
60
9
Rubla de argint de valoare mică
4
-
10
Rubla de aramă
1
-
2 ½
Cervoneţul (curs vechi)
1
95
4 7/8
Cervoneţul (curs nou)
1
-
5

* Юбилейный сборник города Кишинева 1812-1912 гг., ч. I. – Кишинев, 1912, с. 85.

Însă, după cum constatau oficialităţile ruse, acest curs s-a păstrat doar o anumită perioadă de timp şi ulterior valoarea rublei de argint permanent oscila între 3 rub. 30 kop. (8 ¼ lei) şi 3 rub. 65 kop. (aproximativ 9 lei) asignate.
Pentru a înlătura moneda turcească din circulaţie, în 1827 Administraţia regională a emis o dispoziţie specială, potrivit căreia, pentru comoditatea populaţiei, taxele la produse urmau să fie fixate în ruble ruseşti şi nu în cele turceşti sau moldoveneşti. În pofida acestui fapt, unele monede turceşti au circulat în Basarabia până în anii ’50 ai sec. al XIX-lea[10].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 41.
[2] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 430, p. I, f. 167.
[3] Ibidem, F. 5, inv. 2, 1813, d. 51, f. 1; F. 38, inv. 1, d. 4, f. 8 verso.
[4] Ibidem, F. 3, inv. 1, d. 430, p. I, f. 167.
[5] AISR, F. 560, inv. 6, d. 575, f. 12.
[6] Юбилейный сборник города Кишинева 1812-1912 гг., ч. I. – Кишинев, 1912, с. 84.
[7] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 568, p. I, f. 28 verso.
[8] Ibidem.
[9] Юбилейный сборник города Кишинева 1812-1912 гг., ч. I. – Кишинев, 1912, с. 84.
[10] Юбилейный сборник города Кишинева 1812-1912 гг., ч. I. – Кишинев, 1912, p. 85.