TÂRG (местечко) | Muzeul din inima mea |

TÂRG (местечко)

TĂBĂCAR (дубильщик/кожевник) – meşteşugar specializat în tăbăcitul pieilor[1].

[1] Vasile Breban. Dicţionar general al limbii române. Vol. II. – Bucureşti, 1992, p. 1035.

TÂRG (местечко) – termen de origine slavă care semnifică loc de desfacere a mărfurilor. I.Halippa afirma la timpul său că în Evul mediu termenul târg era echivalent cu termenul oraş (orăşel), spre deosebire de sat – satul; de aceea, în cronicile moldoveneşti se întâlneşte destul de frecvent antiteza: sate şi târguri = sate şi oraşe[1].
La 5 februarie 1993 Academia Română a organizat colocviul „Termenii târg/oraş: semnificaţie, evoluţie şi utilizare”, la care au participat mai mulţi specialişti în domeniu şi unde au fost expuse diferite opinii. Vasile Neamţu, spre exemplu, constată că aşezarea urbană poate fi găsită în documentele scrise sub termenul de „târg”, dar şi sub termenul de „misto” sau sub termenul de „gorod”, dar, în acelaşi timp, şi cu denumiri latine, de pildă: „urbs”, „opidum”, „civitas”. Dar, aceste cuvinte nu reflectă anumite etape în dezvoltarea aşezărilor urbane, din simplul considerent că în foarte multe documente, care se referă la Moldova, „misto” – pentru aceeaşi localitate, în evoluţia ei – apare înainte de a fi denumită târg. Sau, în acelaşi document apare şi „misto” şi „târg”, pentru aceeaşi localitate[2]. Respectiv, acest cuvânt nu reflectă deplin etapa de dezvoltare a unei aşezări urbane.
Cercetătorul Paul Niedermaier consideră că „există la un moment dat o serie de localităţi care sunt între târg şi oraş. Este normal că asemenea localităţi (sau, dacă vreţi, între sat-şi-oraş, dacă eliminăm deocamdată termenul de târg), să fie desemnate în acte neoficiale – descrieri, cronici etc. – când târg, când oraş”[3].
Mircea D. Matei constată că în istoriografia românească s-au statornicit două puncte de vedere cu referinţă la târg: 1. unii cercetători, vorbind despre târg şi despre oraş, se referă sau folosesc conceptul de târg ca fază preurbană în evoluţia unei aşezări orăşeneşti; 2. alţi cercetători consideră că, atunci când vorbeşti despre târg, se subînţelege că te referi la un specific de activitate comercială, de schimb pe care îl are o anumită aşezare cu caracter permanent sau periodic la un moment dat[4].
Academicianul Ştefan Ştefănescu consemna că termenul „târg” iniţial a fost loc de schimb, ulterior a devenit mic oraş. Mai târziu a devenit oraş. Dar, de multe ori şi-a păstrat şi sensul iniţial, de loc de schimb”[5].
Tot în acest context, un alt cercetător, Michel Tanase, după colocviul ce a avut loc la 5 februarie 1993, scria că „târgul, aparţine lumii în care slavonismul şi-a pus, mai mult sau mai puţin, pecetea. În sens de oraş/orăşel, tinde să dispară (zic alte dicţionare) şi să devină mai puţin folosit pentru a denumi mai degrabă „un loc întins” (…) unde se vând şi se cumpără tot felul de produse”[6].
Potrivit datelor oficiale din 16 septembrie 1816, în Basarabia erau 6 oraşe[7]: Chişinău, Hotin, Bender, Akkerman, Chilia şi Ismail (în care exista poliţie orăşenească) şi 12 târguri: Făleşti, Briceni, Soroca, Căuşeni, Frumoasa, Leova (în frunte cu ispravnici), Orhei, Teleneşti, Bălţi, Lipcani, Raşcov şi Otaci (în frunte cu căpitani de târg)[8].
TÂRG SPECIAL (особый посад) – târguri din Basarabia în prima jumătate a sec al XIX-lea cu un statut administrativ deosebit. De un asemenea statut au beneficiat în anii ’40 ai sec. al XIX-lea târgurile Şabo, Turlaki şi Păpuşoi. Pornind de la faptul că poliţia din Akker­man, în afară de oraş, avea în dispoziţia sa încă 3 suburbii, ce se aflau la o distanţă de 5-6 verste de oraş, iar mijloacele băneşti alocate în acest scop nu depăşeau bugetul altor oraşe, în 1841 din suburbiile oraşului Akkerman au fost create târguri speciale sub administraţia comisarilor de târguri (посадских приставов), în a căror competenţă era soluţionarea problemelor poliţieneşti şi ale administraţiilor de târguri, care, la rândul lor, aveau de soluţionat probleme de ordin gospodăresc. Primii comisari de poliţie au fost numiţi în localităţile: Şabo şi Turlaki, respectiv Lazărev şi Şumleanski şi în localitatea Păpuşoi – Slavinski[9].


[1] И.Халиппа. Роспись землевладения и сословного строя населения Бес-сара­бии по данным переписи 1817 года. – În: Труды Бессарабской Губернской Уче­ной Архивной Комиссии. – Кишинев, 1907, том. 3, с. 52-53.
[2] Colocviu „Termeni târg/oraş: semnificaţie, evoluţie şi utilizare”. – În: Historia Urbana. – Bucureşti, 1993/1, Tomul I, p. 87.
[3] Ibidem, p. 88.
[4] Ibidem, p. 84.
[5] Ibidem, p. 95.
[6] Michel Tanase. Contribuţie cu ocazia colocviului „Termenii târg/oraş: semnificaţie, evoluţie şi utilizare”. – În: Historia Urbana. – Bucureşti, 1993/1, Tomul I, p. 110.
[7] Despre semnificaţia termenului „oraş” a se vedea în amănunte în: Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 343-346.
[8] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, f. 348-348 verso.
[9] А.Накко. Бессарабская область в историческом, экономическом и стати­стическом отношении (рукопись). – Кишинев, 1879, с. 187.