CARTE DE JUDECATĂ | Muzeul din inima mea |

CARTE DE JUDECATĂCARTE DE JUDECATĂ – act scris eliberat de la o autoritate publică sau judiciară în care se consemnează soluţia dată într-un proces, cu sau fără motivarea ei[1]. Exemplu: Răzeşii din satul Găureni, ţinutul Orhei, în plângerea din 25 mai 1814 adresată guvernatorului civil interimar al Basarabiei scriu că „...bătrânul Corniceşti, care provine de la strămoşul nostru Cozma Razan, a primit uric de la domnul Bogdan[2] din 8 mai 7003 (1495 – V.T.). Dar, ulterior, un alt bătrân – Onufrieşti, a pretins la loturile noastre”. În urma judecăţii, ambele părţi aflate în litigiu s-au împăcat şi ţineau în proprietate fiecare partea sa de pământ, având şi documentul respectiv numit Carte de judecată[3].
Din raportul ispravnicului ţinutului Soroca, funcţionarul de clasa a IX-a Somov, şi al serdarului Varfolomei din 8 august 1816, prezentat preşedintelui Comitetului Provizoriu al Basarabiei I.H. Kalagheorghe, aflăm că în competenţa ispravnicului era şi soluţionarea litigiilor judiciare, examinarea a tot felul de plângeri şi conflicte apărute între diferite persoane, parvenite nu doar de la moşieri şi posesori, dar şi de la locuitorii de rând ai ţinutului, care pentru soluţionarea litigiilor nu se mai adresează moşierilor, dar toţi vin la isprăvnicie, care, după examinarea cazului, „…eliberează un decret, numit Carte de judecată [4].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 73.
[2] Este vorba de domnul Ţarii Moldovei Bogdan al III-lea (cel Orb) – (iulie 1504 – aprilie 1517). Data emiterii uricului, 8 mai 1495, nu corespunde cu anii de domnie a lui Bogdan al III-lea. Neconcordanţa poate fi lămurită prin falsitatea actului.
[3] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 260, f. 3-4, 30-30 verso, 32-32 verso.
[4] Ibidem, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 109, 110-110 verso.