FABRICĂ DE PEŞTE „KRIUKOV” (крюковый завод) | Muzeul din inima mea |

FABRICĂ DE PEŞTE „KRIUKOV” (крюковый завод)FABRICĂ DE PEŞTE „KRIUKOV” (крюковый завод) – întreprindere mică pentru prelucrarea peştelui. Denumirea „kriukov” provine, probabil, de la cuvântul arhaic „крюкать” – a pluti, aruncând plasa.
În anul 1828 în sudul Basarabiei activau cca 600 de pescari, care prelucrau peştele la 168 de fabrici. În acelaşi an au fost prelucrate 110 mii puduri de peşte, 2730 puduri de icre, 9 mii puduri de grăsime de peste şi 146 puduri de clei[1].
Datorită cererii în creştere pe piaţa internă şi externă la produsele piscicole, se observă o majorare a volumului de pescuit, prelucrare şi export al peştelui din Basarabia. Datele privind comercializarea peştelui din Basarabia la începutul anilor ’40 ai sec. al XIX-lea sunt sistematizate în Tabelul 5.


Tabelul 5
Comercializarea şi exportul peştelui din Basarabia în anii 1841-1843*

Denumirea mărfii
Anii
Cantitatea de peşte realizată
În total
 În interiorul provinciei
În guberniile ruse şi în
Regatul
Polonez
Peste hotare
Peşte mare
(puduri)
1841
23917
3678
-
27595
1842
103208
7960
9500
120668
1843
121549
8665
11550
141764
În total
248724**
20303
21050
290027
În %
85,7
7,0
7,3
100,0
Scrumbie
(bucăţi)
1841
78200
-
-
78200
1842
80000
4000
-
84000
1843
137000
85200
-
222200
În total
295200
89200
-
384400
În %
76,8
23,2
-
100,0
Icre
(puduri)
1841
210
520
-
730
1842
750
1095
175
2020
1843
950
1577
-
2527
În total
1910
3192
175
5277
În %
36,2
60,5
3,3
100,0

* ANRM, F.2, inv.1,d. 4411, p. I, f. 51; ASRO, F. 3, inv. 1, d. 2, f. 17 verso.
** A patra parte din peşte era cumpărat de la pescari de negustorii din Imperiul Austriac şi din Moldova de peste Prut.

Deşi nu pot fi considerate absolute, datele Tabelului 5 confirmă volumul important de extragere, prelucrare şi comercializare a peştelui şi a produselor din peşte: o bună parte din acestea se întrebuinţa în interiorul Basarabiei şi în guberniile ucrainene, ruse şi poloneze, iar în cantităţi mai mici erau exportate peste hotare. În anii ’50 ai sec. al XIX-lea din Basarabia în guberniile ruse şi în Regatul Polonez erau exportate anual 21 mii puduri de peşte, 2,2 mii puduri de icre şi 90 mii puduri de scrumbie[2].


[1] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1199, f. 8.
[2] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 444, f. 27-27 verso.